Informace  »  Výběrová řízení  »  Pozice

Pracovní pozice: Vedoucí odd. ekumenických a zahraničních vztahů

Vedoucí tajemník Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice "vedoucí oddělení ekumenických a zahraničních vztahů".

Hlavní činnosti v rámci agendy ekumenických a zahraničních vztahů:

 • zajišťuje styky ČCE s církvemi a dalšími vybranými subjekty v České republice;
 • v rámci zahraničních vztahů ČCE zajišťuje kontakty s partnerskými církvemi, ekumenickými organizacemi a dalšími zahraničními subjekty;
 • koordinuje styky ČCE s českými sbory v zahraničí;
 • vyřizuje zahraniční i tuzemskou korespondenci ÚCK, případně synodní rady a jejích členů, z oblasti ekumenických vztahů, včetně zajišťování překladů;
 • organizačně zajišťuje a připravuje podklady na zahraniční pracovní cesty synodního seniora, členů synodní rady a dalších delegátů;
 • organizačně zajišťuje oficiální i jiné návštěvy ze zahraničí, a to včetně překladů a tlumočení;
 • organizuje nebo spoluorganizuje semináře v ČR a další akce se zahraniční účastí;
 • organizačně zajišťuje účast zástupců ČCE na konferencích, stážích a jiných akcích v rámci ekumenického vzdělávání;
 • připravuje návrhy mezicírkevních smluv a dohod;
 • spolupracuje s oddělením fundraisingu při zajišťování agendy zahraničních darů;
 • spolupracuje při zveřejnění ekumenického bulletinu na internetových stránkách, vede databázi odběratelů a zajišťuje distribuci časopisu;
 • vede evidenci partnerství mezi sbory a dle možností napomáhá jejich rozvoji;
 • udržuje kontakty s veřejnou správou České republiky;
 • v rámci sledované agendy připravuje podklady pro jednání synodní rady a plní úkoly uložené synodní radou;
 • spravuje finanční prostředky v působnosti ekumenického oddělení.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání
 • trestní bezúhonnost
 • znalost ČCE na úrovni umožňující její zastupování ve vztahu k jiným subjektům
 • dobrou znalost českého jazyka, formulační schopnosti, schopnost vést jednání
 • zkušenosti s mezinárodním prostředím
 • aktivní znalost anglického jazyka na úrovni umožňující vést v tomto jazyce jednání a korespondenci
 • znalost němčiny, případně jiného šířeji využitelného jazyka
 • vstřícné a reprezentativní vystupování, schopnost navazovat a udržovat kontakty
 • orientace v ekumenických organizacích, znalost některých partnerských církví výhodou
 • zkušenosti s vedením týmu spolupracovníků výhodou.

Nabízíme:

 • perspektivní, zajímavou a odpovědnou práci
 • pracoviště v centru Prahy, dobré pracovní prostředí
 • možnost pomoci při hledání bydlení v Praze
 • zaměstnání formou pracovní smlouvy na plný pracovní úvazek s flexibilní pracovní dobou
 • 25 (v případě pozice vedoucího úseku 30) dní dovolené
 • přiměřené finanční ohodnocení s perspektivou růstu v čase
 • stravenky
 • možnost příspěvku zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění
 • možnost dalšího vzdělávání
 • nástup kdykoli v průběhu prvního pololetí 2020, dle vzájemné dohody
 • v případě kvalifikačních a osobnostních předpokladů nad rámec výše uvedených požadavků na vedení ekumenického oddělení možnost jednat o převzetí pozice vedoucího úseku, zahrnujícího kromě oddělení ekumenických a zahraničních vztahů rovněž oddělení fundraisingu, do budoucna případně i další agendy v oblasti vnější komunikace (PR, média).

Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem, motivačním dopisem a fotokopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte do 31.01.2020 na níže uvedenou poštovní nebo e-mailovou adresu: Ústřední církevní kancelář ČCE, Jungmannova 22/9, 111 21 Praha 1 – Nové Město.

E-mail: zvackova@e-cirkev.cz (do předmětu e.mailu uvádějte "výběrové řízení - vedoucí ekumenického oddělení").

Českobratrská církev evangelická si vyhrazuje právo výběrové řízení prodloužit, případně pracovní pozici neobsadit.