Sborová zásilka

Sborová zásilka 1/2020 - leden

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte na prahu nového roku několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

- informační dopis

- směrnice SR o pracovních a jiných cestách

- tiskopisy: cestovní příkaz pro zaměstnance, smlouva o úhradě nákladů spojených s cestou, vyúčtování zahraniční pracovní cesty (v PDF formátu)

Tiskopisy v XLSX formátu stejně jako všechny ostatní důležité dokumenty k tomuto tématu najdete na www.ustredicce.cz, Ústřední církevní kancelář » Dokumenty » Pro farní sbory » Pracovní a jiné cesty

K problematice pracovních a jiných cest si dovoluji připomenout usnesení 4. zasedání 34. synodu č. 31, resp. dopis bratra synodního seniora ze 16. 8. 2018. Důrazy v něm obsažené zůstávají v platnosti, nová směrnice a dopis k danému tématu obsažené v této zásilce pouze zpřesňují platná pravidla a terminologii z hlediska právního a účetního.

 

- výkaz hospodaření sborů za r. 2019 a rozpočet 2020

- rozdělení sbírky solidarity na rok 2020

- setkání sborových účetních

- přehled celocírkevních sbírek a plateb usnesených synodem na rok 2020 – příloha v XLS + PDF formátu

 

 

Informativní pošta:

Další sdělení

K 31. 12. 2019 ukončil své působení na místě vedoucího úseku vnějších vztahů ÚCK bratr Oliver Engelhardt, který z pověření synodní rady nastoupil od 1. 1. 2020 do kanceláře Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE) ve Vídni.

Vedením oddělení ekumenických a zahraničních vztahů ÚCK je dočasně pověřena sestra Daniela Hamrová.

 

Se srdečným pozdravem

Jaromír Plíšek