Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy

Foto: Z farářského kurzu

V rámci farářského kurzu proběhl tradiční otevřený rozhovor se synodní radou.