Sborová zásilka

Sborová zásilka 2/2020 - únor

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte prosím opět několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

Informativní pošta:

 

Další sdělení

V minulé sborové zásilce 1/2020 dostaly sbory výzvu, aby do 31. března t.r. s řádnou péčí vyplnily evidenční dotazník sboru za r. 2019 a výkaz hospodaření 2019/2020.

 

Připomínáme Vám ještě usnesení 1. zasedání 35. synodu č. 51/2, jímž synod ukládá farním sborům, aby evidenční dotazníky a výkazy hospodaření sborů nadále vyplňovaly a odevzdávaly ve stanovených termínech, a seniorátním výborům, aby odevzdané dotazníky a výkazy pečlivě kontrolovaly a v případech pochybení farních sborů sjednávaly nápravu.

 

Administrátorem Církevní mobilní sítě se od 1. 2. 2020 stává br. Martin Balcar. S požadavky ohledně CMS se můžete obracet e-mailem na cms@e-cirkev.cz nebo telefonicky na č. 603 400 089.

 

 

Se srdečným pozdravem

 

Jaromír Plíšek