Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy
https://www.e-cirkev.cz/online-bohosluzby

On-line vysílání bohoslužeb Českobratrské církve evangelické

Seznam on-line přenosů bohoslužeb průběžně aktualizujeme.

V reakci na zavedení nouzového stavu doporučila synodní rada Českobratrské církve evangelické zrušit všechna bohoslužebná i jiná shromáždění s výjimkou pohřbů (pro něž platí striktní omezení).

Mnohé farní sbory ČCE se rozhodly konat své nedělní bohoslužby alespoň virtuálně a přenášet je členům online. Na tomto místě nabízíme odkazy na živá vysílání.

Seznam je výpisem ze schematismu ČCE. Děkujeme Evangnetu za rychlou úpravu! Pokud se ve svém sboru chystáte také vysílat, dopište prosíme aktuální informace k online bohoslužbám do profilu sboru ve schematismu na evangnet.cz.

Zároveň nabízíme mnoho podnětů k poslechu i domácím pobožnostem. Materiály pro děti, mládež i dospělé. Vše najdete zde.