Sborová zásilka

Sborová zásilka 6/2010

Všem farním sborům a kazatelským stanicím
Českobratrské církve evangelické

Praha, 25. června 2010
Č.j.: ÚCK/987/2010

Sborová zásilka – červen 2010

Milé sestry, milí bratři,
srdečně zdravíme a posíláme červnovou sborovou zásilku z Ústřední církevní kanceláře.

Úřední pošta:
- Usnesení 4. zasedání 32. synodu
- Výzva ke kontrole údajů o sborech pro přípravu schematismu v EK 2011 + „ústřižek“ s aktuálními údaji o sboru
- Pravidla SR ČCE pro povolávání pastoračních pracovníků + průvodní dopis

Informativní pošta:
- Nabídkový letáček Horského domova Herlíkovice
- Pozvání na sportovně seznamovací pobyt – Herlíkovice, 7. - 14. 8. 2010
- Výzva k aktualizaci informací o schůzkách mládeže na Evangnetu, žádost o propagaci celocírkevních akcí pro mládež
- Nabídka o.s. Consonare pro farní sbory na založení a vedení začátečníků hry na žestě

Další informace:
- Výroční zpráva ČCE 2009 je k dispozici na www.e-cirkev.cz v levé liště: Církev/Výroční zpráva.
- Personální změny v ÚCK:
- Na krátkodobou výpomoc v ekonomickém oddělení – pro překlenutí období do nástupu nové hlavní účetní – byla přijata paní Pavlína Hozová.
- Ke dni 30. 7. 2010 ukončí pracovní poměr dohodou paní Jana Dvořáková, pracovnice spisovny. Hledáme proto nového pracovníka/pracovnici:
Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické přijme pracovníka/pracovnici pro spisovnu na poloviční pracovní úvazek:
Jedná se o výkon pracovních činností spojených s vedením spisové služby v ÚCK. Místo je vhodné i pro aktivního důchodce/důchodkyni.

Požadujeme:
- základní znalost práce s PC
- praxe ve spisové službě vítána
- samostatnost, pečlivost a zodpovědnost
- bezúhonnost.

Předpokládaný nástup k 1. srpna 2010. Přihlášky zasílejte do 15. července 2010. Součásti přihlášky:
- strukturovaný životopis
- motivační dopis
- výpis z rejstříku trestů
- pracovní hodnocení od posledního zaměstnavatele nebo telefonický případně elektronický kontakt na dva jiné z předchozích zaměstnavatelů.

Nabídky zasílejte na adresu Českobratrská církev evangelická, sekretariát, Jungmannova 9, 111 21 Praha 1; e-mail: sekretariat@e-cirkev.cz. Bližší informace podá personální odd., ses. Eva Žváčková, tel.: 224 999 224.


S přáním krásných letních dní a odpočinku Vás pozdravuje

Lydie Gallusová
vedoucí tajemnice