Informace  »  Pro sbory  »  Grafické materiály

Plakát (dopis) 5 % a hlavu vzhůru

Letáky, kterými lze odkazovat na kampaň informující o možnosti podpořit svůj sbor pravidelným finančním příspěvkem.

Grafiku lze využít jako přílohu ke sborovým a jiným dopisům posílaných elektronicky. Nehodí se k tisku.

Tištěný leták (dotisk) je k dispozici na objednání u Moniky Voženílkové (sekretariát ÚCK).