Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy

Evangelická teologická fakulta: dodatečné přijímací řízení

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje přijímací řízení do všech bakalářských a navazujících magisterských oborů. Přihlášky podávejte do 10.8.2020.

Otevírané studijní programy – bakalářské

Otevírané studijní programy – navazující magisterské

Přijímací zkoušky budou pro všechny programy 31. 8. – 4. 9. 2020.

Pro více informací o náplni studia neváhejte zasílat své dotazy na benes@etf.cuni.cz.