Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy
https://www.ustredicce.cz/clanek/6478-Aktualizovane-informace-o-mimoradnych-opatrenich/index.htm

Aktualizované informace o mimořádných opatřeních

Sledujeme vývoj kolem mimořádných opatření proti šíření nemoci covid-19. Níže je uvádíme podle stavu ke dni 27. října 2020 (9.00 hod.). 

V pochybnostech, které by mohly vyvstat při výkladu mimořádných opatření, se synodní rada kloní k větší obezřetnosti, k čemuž vyzývá i sbory a senioráty. 

 

Veřejné bohoslužby od čtvrtka 22. října 2020 do úterý 3. listopadu 2020

 • nekonají se; případně pouze v online podobě

Individuální duchovní péče

 • je povolena, vztahuje se na ni výjimka ze zákazu volného pohybu osob

Sborová shromáždění do úterý 3. listopadu 2020

 • nekonají se

Konventy do úterý 3. listopadu 2020

Svatby a pohřby od čtvrtka 22. října 2020 do úterý 3. listopadu 2020

 • obřadu se účastní nejvýše 10 osob
 • v průběhu obřadu zpívá max. 5 lidí (možnosti, jak nahradit společný zpěv, uvádíme v samostatném článku)
 • povinné roušky
 • povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání); dále pak snoubenců a svědků v průběhu sňatečného obřadu

Schůze staršovstev a seniorátních výborů do úterý 3. listopadu 2020

 • nekonají se; případně pouze v online podobě

Jiné akce s jakoukoliv účastí od čtvrtka 22. října 2020 do úterý 3. listopadu 2020

 • nekonají se; případně pouze v online podobě
 • zákaz se týká i biblických hodin pro děti i dospělé, vyučování náboženství, setkání mládeže atp.

Provoz farní kanceláře

 • povinné roušky (v budovách)
 • povinnost nosit roušku nemají zaměstnanci po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracují-li takové osoby ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby

Povolávání kazatelek a kazatelů

Podoba shromáždění a dodržování opatření je v odpovědnosti staršovstva. Žádáme členy staršovstev, aby přitom pamatovali na to, že odpovědnost před státem nesou zejména farář (administrátor) a kurátor sboru.

Jednotlivá mimořádná opatření můžete podrobněji sledovat také na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.