Informace  »  Výběrová řízení  »  Pozice

Farní sbor ČCE v Kolíně hledá faráře/farářku

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kolíně hledá faráře či farářku na plný úvazek. Sbor bude uprázdněn od září 2020.

Farní sbor ČCE v Kolíně hledá faráře/farářku na plný úvazek. Kolínský sbor patří mezi největší v Poděbradském seniorátu. Ve sboru jsou zastoupeny všechny generace, které se pravidelně schází i mimo bohoslužby. Farní byt je součástí sborového domu, k dispozici je také malá zahrada. Sbor bude uprázdněn od září 2020. Bližší informace u kurátora sboru Jana Dobeše, mail: jan.dobes@ff.cuni.cz.