Informace  »  Výběrová řízení  »  Pozice

Výběrové řízení na akademického pracovníka na ETF UK

Děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo odborné asistentky/odborného asistenta pro studijní program Sociální práce, studijní obor Pastorační a sociální práce.

Pozice odborné asistentky/odborného asistenta pro studijní program Sociální práce, studijní obor Pastorační a sociální práce; částečný úvazek 0,4.

Požadavky:

  • Ph.D. nebo zahájené studium PhD.
  • magisterské vzdělání v oboru sociální práce
  • praxe a publikační činnost v oboru,

Náplň práce:

  • výuka v uvedeném programu
  • vedení bakalářských prací
  • vědecká, výzkumná a publikační činnost

Nástup od 1. října 2020 (nebo dle dohody).

Mzdové zařazení podle vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy.

 

Písemnou přihlášku s vlastnoručním podpisem, spolu se strukturovaným profesním životopisem, doklady o vzdělání a kvalifikaci, přehledem vědecké a publikační činnosti a písemným souhlasem s využitím osobních údajů pro účely výběrového řízení (dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů), zasílejte na adresu: UK ETF, pošt. přihr. 529, 115 55 Praha 1 – Nové Město nejpozději do 15. 6. 2020.

Datová schránka ID: piyjab4

podatelna@etf.cuni.cz