Informace  »  Výběrová řízení  »  Pozice

Výběrové řízení na akademického pracovníka na ETF UK

Děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo odborné asistentky/odborného asistenta pro studijní program Komunitní krizová a pastorační práce – diakonika.

Pozice odborné asistentky / odborného asistenta pro studijní program Komunitní krizová a pastorační práce – diakonika; úvazek 1,00 (možnost i zkráceného úvazku a zaměření na dílčí oblast).

Požadavky:

  • Ph.D.
  • odborné zaměření na oblasti krizového řízení, komunikace a psychosociální krizové spolupráce v komunitní perspektivě
  • vzdělání, praxe a publikační činnost v oboru
  • mezioborová spolupráce

Náplň práce:

  • výuka v uvedeném programu
  • vedení bakalářských a diplomových prací
  • podíl na organizaci studijního programu KKPP-Diakonika
  • vědecká, výzkumná a publikační činnost

Nástup od 1. října 2020 (nebo dle dohody).

Mzdové zařazení podle vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy.

 

Písemnou přihlášku s vlastnoručním podpisem, spolu se strukturovaným profesním životopisem, doklady o vzdělání a kvalifikaci, přehledem vědecké a publikační činnosti a písemným souhlasem s využitím osobních údajů pro účely výběrového řízení (dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů), zasílejte na adresu: UK ETF, pošt. přihr. 529, 115 55 Praha 1 – Nové Město nejpozději do 15. 6. 2020.

Datová schránka ID: piyjab4

podatelna@etf.cuni.cz