Sborová zásilka

Sborová zásilka 4/2020 - srpen

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte prosím několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

Informativní pošta:

- Katechetický cyklus pro rok 2020/2021

- Setkání učitelů nedělní školy – 7. 11. 2020 v Brně

- Školení hlavních vedoucích táborů 2021

 

Další sdělení:

V průběhu srpna t.r. odchází na mateřskou dovolenou vedoucí oddělení výchovy a vzdělávání (OVV) ÚCK Eva Marková. Od 1. 9. 2020 bude novou vedoucí OVV Radka Hojková. Ke stejnému datu bude obsazeno také místo vedoucí oddělení mládeže (OM) ÚCK, bude jí Alena Podrazilová. Referentem OM je od dubna t.r. Petr Kubičko.

 

Se srdečným pozdravem

 

Jaromír Plíšek