Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy

Období pro stvoření

Poradní odbor pro otázky životního prostředí vyzval ve sborové zásilce sbory i jednotlivce, aby se připojili ke slavení Období pro stvoření, které začíná 1. září a trvá do 4. října 2020.

V posledních letech si čím dál více z nás uvědomuje, že musíme své chování k planetě Zemi značně změnit, abychom se mohli zpříma podívat do očí svých vnuků. Období pro stvoření může být příležitostí k promítnutí tohoto postoje do života církve.

Pro inspiraci doporučujeme publikaci, kterou najdete hned v několika jazykových mutacích na adrese: https://seasonofcreation.org/celebration-guide/.

Přeloženou do češtiny (díky iniciativě Žít Laudato si') ji najdete na tomto odkazu.