Sborová zásilka

Celocírkevní sbírka pro sociální a charitativní pomoc