Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy

Režim fungování ÚCK ČCE

Až do odvolání funguje ústřední církevní kancelář v režimu převažující práce z domova. Prosíme, využívejte přednostně mobilních telefonických kontaktů. Osobní jednání je nezbytné domluvit předem.

Vážené sestry, vážení bratři ve sborech,

dovoluji si informovat, že z důvodů opatření a doporučení vyhlášených vládou v reakci na nárůst rizika šíření nákazy nemocí Covid-19 pracuje ústřední církevní kancelář až do odvolání v režimu převažující práce z domova.

Prosím, abyste při komunikaci se zaměstnanci kanceláře využívali přednostně e-mailového spojení nebo mobilních telefonních čísel (příp. i čísel pevných, která budou ve většině případů přesměrována). Kontakty na zaměstnance ÚCK jsou uvedeny v příslušné sekci na stránkách ustredicce.cz.

Pokud by některá důležitá a neodkladná záležitost vyžadovala osobní jednání, je nezbytné se s příslušným pracovníkem kanceláře předem domluvit.

S díky za pochopení

Jaromír Plíšek
vedoucí Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické