Sborová zásilka

Sborová zásilka 6/2020 - listopad/prosinec

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte prosím několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

Synodní rada na svém zasedání dne 18. 11. 2020 schválila úpravu Pravidel pro udílení Medaile vděčnosti. Tato pravidla přikládáme a zároveň jsou dostupná na webu ústředí ČCE.

 

 

Informativní pošta:

- Linka spirituální podpory – plakátek

- Týden modliteb za jednotu křesťanů 2021 – program

 

S přáním pokojného Adventu

 

Jaromír Plíšek