Sborová zásilka

Sborová zásilka 1/2021

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte prosím na počátku nového roku několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

- vyplňování výkazu hospodaření sborů za r. 2020 a rozpočtu 2021

- rozdělení sbírky solidarity na rok 2021

- přehled celocírkevních sbírek a plateb usnesených synodem na rok 2021 – příloha v XLS + PDF formátu

- zrušení setkání sborových účetních

 

Zásady jsou účinné od 1. 1. 2021. Vedle několika menších stylistických a technických změn sledují zejména zavedení úřadu koordinátorů kaplanů (čl. 5), a to ve čtyřech stávajících sektorech duchovenské službě v jiných institucích, jakož i v plánovaném pátém – v Diakonii ČCE.

Zásady jsou dostupné také na www.ustredicce.cz / Ústřední církevní kancelář / Dokumenty / Pro kazatele / Služba v jiných institucích, přijímání kazatelů z jiných církví

 

 

Informativní pošta:

Prosíme, abyste v letošním roce, stále ještě poznamenaném koronavirem, brali tento přehled, který pro vás každoročně připravujeme, jako orientační. Aktuální informace o pořádaných akcích vám budeme zprostředkovávat ve sborových zásilkách. Prosíme, sledujte je! Zároveň doufáme, že se plány co nejvíce potkají s realitou a že společných akcí bude opět přibývat, třeba i nad rámec této „tabulky“.

 

 

Další sdělení:

  • Personální změny v ÚCK

K 1. lednu 2021 nastoupil na místo vedoucího oddělení ekumenických a zahraničních vztahů bratr Pavel Hanych (plný úvazek).

K 31. 12. 2020 ukončil pracovní smlouvu v ÚCK Petr Kubičko (0,6 úvazku); jeho agenda v oddělení mládeže bude v navazujícím období pokrývána externími spolupracovníky.

 

S přáním dobrého výhledu do stále ještě poměrně nového roku

 

Jaromír Plíšek