Sborová zásilka

Sborová zásilka 2/2021

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte prosím několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

Informativní pošta:

- Průvodní dopis předsedy poradního odboru synodní rady pro otázky životního prostředí

- Postní kalendář ve formátu A3 / A4

- Pozvání k akci Autopůst

 

Pro presbytery:

  • Materiály pro schůzi staršovstva:

- Průvodní dopis

- Program jednání staršovstva

- Modlitby (nejen) pro staršovstvo

 

  • Nad rozhovorem a anketou o postavení presbyterů v ČCE:

- Průvodní dopis

- Anketa o postavení presbyterů v církvi – přehled odpovědí

- Anketa o postavení presbyterů – odpovědi roztříděné

 

 

Další sdělení:

  • Upozorňujeme, že v případě změny v osobě statutárního zástupce sboru (faráře/kurátora/administrátora) je nezbytné bez zbytečného odkladu nahlásit tuto změnu personálnímu oddělení ÚCK, které zařídí změnu v Rejstříku evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury. Použijte, prosíme, formulář, který naleznete na www.ustredicce.cz – Ústřední církevní kancelář – Dokumenty – Pro farní sbory – Změna statutárního zástupce sboru.
  • Oddělení ÚCK pro ekumenické a zahraniční vztahy pečuje o vztahy mezi církvemi na domácí půdě i v zahraničí. Důležitou součástí těchto vztahů jsou partnerství na úrovni sborů. Před časem jsme Vás v této souvislosti požádali o vyplnění dotazníku. Děkujeme mnohým z Vás za odpovědi a prosíme ty, kdo se ještě nevyjádřili, aby tak učinili do konce března 2021. Vše jsme maximálně zjednodušili, tabulka se vyplňuje a ukládá online a není ji třeba nikam posílat. Podívejte se, prosíme, na tento odkaz: www.bit.ly/partnerstvi-sboru a své údaje zde zkontrolujte či jednoduše doplňte. Děkujeme.
  • Připomínáme ještě naposledy možnost odkupu knih z produkce nakladatelství Kalich za symbolickou cenu 4 Kč. Aktualizovaný seznam těch, které jsou ještě k dispozici, najdete na stránkách ústředí, pod tímto odkazem. Své objednávky posílejte na vozenilkova@e-cirkev.cz.

 

 

S přáním dobrého prožití postního období

 

 

Jaromír Plíšek