Sborová zásilka

Sborová zásilka 3/2021

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte prosím několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

Informativní pošta:

Další sdělení:

  • Pracovní řád Jeronýmovy jednoty

Na základě usnesení 2. zasedání 35. synodu ČCE č. 29 schválila synodní rada dne 9. března 2021 nové znění Pracovního řádu JJ.

Novela přináší zejm. tyto změny:

- odpovídá aktuální organizační struktuře JJ a ÚCK,

- stanoví pravidlo vícezdrojového financování: „dar z prostředků JJ činí zpravidla jednu třetinu celkových nákladů“ (čl. 4),

- upřesňuje spolupráci JJ s oddělením fundraisingu ÚCK, zejména ve vztahu k zahraničním dárcům (čl. 6).

PŘ JJ je, spolu se Statutem JJ, dostupný na webu ústředí ČCE i na webu JJ.

 

 

S přáním dobrého prožití Velikonoc

 

Jaromír Plíšek