Sborová zásilka

Svolání 3. zasedání 35. synodu ČCE

V souladu s ustanovením Řádu o správě církve (čl. 38) svolává synodní rada ČCE na návrh předsednictva synodu 3. zasedání 35. synodu ČCE na dny 20. – 22. května 2021.

Jak byli informováni členové synodu dopisem ze dne 24. února 2021 (č.j. ÚCK/131/2021), jsou zvažovány a připravovány, vzhledem k pandemické situaci, dvě varianty konání synodu, a to:

  • jednodenní plenární jednání synodu v Praze v pátek 21. května 2021 v Komunitním centru Matky Terezy v Praze – Hájích,
  • online jednání synodu ve stanoveném termínu 20. – 22. května 2021.

Definitivní rozhodnutí o formě jednání 3. zasedání 35. synodu Vám sdělíme dne 7. května 2021.

Pokud se synod sejde „živě“ v Praze, prosíme o pochopení, že za této situace nebude zvána k účasti veřejnost. Důvod je jediný, a sice abychom se zřetelem k protiepidemickým opatřením nerozšiřovali počet přítomných. Věříme, že jednání synodu bude, bez ohledu na jeho podobu, úspěšné a požehnané.

AKTUALIZACE: jednání proběhnou prezenčně v pátek 21. května v Praze v KCMT. Přenos sledujte na www.synodcce.cz.