Sborová zásilka

Nutnost souhlasu SR před rozhodnutím FS o závazku nad 2 mil. Kč