Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy

Letní varhanní kurzy v Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem

Kurzy jsou určeny varhaníkům a doprovazečům bohoslužebného zpěvu naší církve. Srdečně zveme začínající i pokročilejší amatérské varhaníky, kteří potřebují získat nové podněty a zkušenosti.

Kurzy jsou určeny varhaníkům a doprovazečům bohoslužebného zpěvu naší církve. Srdečně zveme jak začínající, tak i pokročilejší amatérské varhaníky z různých věkových skupin, kteří se této službě věnují a potřebují získat nové podněty a zkušenosti pro praxi.

Náplň každého kurzu se snažíme udělat tak, aby se v něm dobře cítili začátečníci, ale i ti, co sem pravidelně jezdí již několik let především kvůli společenství, programu, informacím, které zde mohou získat. Naše kurzy jsou příležitostí pro růst v oblasti bohoslužebné varhanní hry.

Termíny kurzů:

  • 15. – 18.8.2021 kurz pro mládež
  • 18. – 20.8.2021 kurz pro studenty a absolventy SCHEA
  • 20. – 22.8.2021 kurz pro střední generaci a seniory

Náplň kurzů:

  • hudba severoněmeckých barokních skladatelů a současná tvorba
  • základy hry generálbasu a jeho využití v liturgické praxi
  • ukázky z nového Chorálníku a jednoduché formy improvizace
  • přednášky, výlety, hudební pobožnosti a společné zpívání

Ubytování a kompletní stravování máme zajištěné v penzionu Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem. Poplatek kurzu (cena za ubytování a kompletní stravu) je ve výši 2000 Kč/osoba (kurz pro mládež) a 1800 Kč (kurzy pro SCHEA a střední generaci). Platí se až na místě.

Zájemci se mohou přihlásit mailem na moravetz@e-cirkev.cz do 1.7.2021. V jednoduché přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk, adresu, termín kurzu, sbor ČCE, telefon a příp. požadavky ke stravě. Nelze se přihlásit pouze na část kurzu.

Po přihlášení každý uchazeč obdrží materiály a pokyny k samostatné přípravě. Zahájení obou kurzů je naplánováno na 16.30 hod. v den příjezdu. Každý kurz končí obědem v den odjezdu.

Na muzicírování a na příjemné společenství se těší lektoři kurzů:
Ester Moravetzová a Ladislav Moravetz, celocírkevní kantor ČCE