Sborová zásilka

Sborová zásilka 4/2021

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte prosím několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

- Průvodní dopis

- Krizová komunikace v ČCE – směrnice

- Etický kodex ČCE pro organizaci pobytových akcí – směrnice

- Etický kodex ČCE pro organizaci pobytových akcí – dokument pro potřeby sborů v DOCX formátu

 

 

Informativní pošta:

V PDF i DOCX formátu na webu ustredicce.cz mimo jiné pod odkazem

https://www.ustredicce.cz/rubrika/801-Ustredni-cirkevni-kancelar-Dokumenty-Pro-farni-sbory/index.htm / Materiály pro staršovstva

Z předmluvy synodního seniora:

…nabízíme vám neformální podporu a inspiraci pro konání menších shromáždění nebo jiných aktivit na půdě sboru.

Jsme vděčni za to, že organizování a vedení sborových setkávání nemusí vždy ležet na bedrech kazatele nebo kazatelky, a může se dít i mimo centrum sboru.

Děkujeme poradnímu odboru teologickému, který tento text připravil na žádost synodní rady. Ta tak, kromě jiného, plní jeden z úkolů Strategického plánu ČCE. Děkujeme všem, kdo se podělili o své zkušenosti a přispěli svým dílem ke vzniku této „brožurky“.

Uvedená schémata vycházejí z praxe, konají a osvědčují se v konkrétních sborech naší církve. Samozřejmě je možné je přizpůsobit podmínkám vašeho společenství.

Budeme moc rádi, když vám jakkoli pomohou.

 

 

Další sdělení:

  • Personální změny v ÚCK

K 31. 3. 2021 ukončila pracovní poměr referentka ekumenického oddělení ses. Jana Špinarová. Pokrytí agendy bude zajištěno v rámci oddělení.

K 31. 3. 2021 ukončila pracovní poměr v rozsahu 50% úvazku referentka personálního a mzdového oddělení ses. Hana Kurešová. Agendu převzala po návratu z rodičovské dovolené k 1. 4. 2021 ses. Ilona Kryštovská. 

K 30. 4. 2021 ukončila pracovní poměr v rozsahu 50% úvazku ses. Hana Kurešová coby referentka Jeronýmovy jednoty. Agendu převzala referentka stavebního oddělení ses. Renata Roubalová.

K 31. 5. 2021 ukončí pracovní poměr vedoucí oddělení fundraisingu ses. Zita Nidlová. Na pracovníka pro zajištění této agendy bude v nejbližší době vyhlášeno výběrové řízení.

K 30. 6. 2021 ukončí pracovní poměr v rozsahu 50% úvazku referent pro správu webů Tomáš Najbrt. Pokrytí této agendy bude vyřešeno reorganizací systému.

 

  • Upozornění na podvodné telefonáty

Upozorňujeme na podvodné telefonáty ze společnosti infofirem.cz. Zástupci této pofidérní společnosti se snaží lidem namluvit, že jejich firma (v našem případě sbor) je vedena v jakémsi jejich obchodním katalogu. Jsou schopni poslat i fakturu. Důrazně doporučujeme, abyste na e-maily této společnosti nijak nereagovali. Pokud Vám někdo z této společnosti zavolá, vůbec s ním nekomunikujte (hovory jsou nahrávané).

 

Se srdečným pozdravem

 

Jaromír Plíšek