Ústřední církevní kancelář  »  Dokumenty  »  Pro farní sbory

Etický kodex ČCE pro organizaci pobytových akcí

ČCE plní své poslání i prostřednictvím akcí pro děti a mládež na sborové, seniorátní i celocírkevní úrovni. Při pestré škále takových akcí je naší prioritou zajistit nejlepší možnou péči a bezpečí účastníků i pracovníků.

Tento kodex shrnuje závazné požadavky pro všechny pracovníky, kteří pečují o účastníky akcí, a doplňuje zákonné normy, jiné právní předpisy a hodnoty definované posláním ČCE.

Chceme, aby si lidé odnášeli z akcí pořádaných ČCE cenné zážitky. Společenství, které vzniká na půdě církve, má být prostorem přátelství, pokoje, vzájemnosti a respektu. S ohledem na tyto hodnoty probíhá vzdělávání pracovníků (vedoucích i dobrovolníků) a jsou připravovány programy jednotlivých akcí.

Každý vedoucí si musí být vědom toho, že má vůči účastníkům nadřazené (mocenské) postavení, resp. jedná z pozice autority a může účastníkům dávat pokyny, které účastník vnímá jako závazné.