Sborová zásilka

Sborová zásilka 5/2021

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte prosím několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

Informativní pošta:

  • Bohoslužebné formuláře

Nové bohoslužebné formuláře schválené synodem najdete na https://www.ustredicce.cz/rubrika/798-Ustredni-cirkevni-kancelar-Dokumenty-Bohosluzby/index.htm. Jsou součástí nové Agendy ČCE, jejíž dokončení se chýlí k závěru.

Další sdělení:

  • Oslavy 30 let EA

Evangelická akademie v letošním roce slaví 30 let své existence. Oslava se bude konat na půdě jedné ze sedmi škol EA – Konzervatoře EA v Olomouci v sobotu 16. října 2021. Bohatý celodenní program pro všechny věkové skupiny začíná bohoslužbami v místním sboru ČCE. Bližší informace k programu budeme postupně zveřejňovat na webu ČCE a na Facebooku „Oslava 30 let EA..

  • Pracovní listy ERC

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydaly za poslední roky postupně celkem čtyři pracovní listy, které srozumitelnou formou shrnují diskusi a různé pohledy na pohnuté církevní dějiny 17. století. Tyto pracovní listy vyšly z práce Komise pro české církevní dějiny 17. století.

Poslední z nich se věnuje připomínce násilně potlačeného českého povstání v roce 1621.

Pracovní list je ke stažení na adrese https://www.e-cirkev.cz/aktuality/ctvrty-pracovni-list-komise-pro-cirkevni-dejiny-17-stoleti/ nebo jej lze objednat v tištěné formě v ÚCK u M. Voženílkové (vozenilkova@e-cirkev.cz).

Ke stažení v PDF i objednání v tiskové podobě jsou i předchozí čísla 1-3.

 

Se srdečným pozdravem

 

Jaromír Plíšek