Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy

První zářijovou neděli proběhne sbírka na Evangelickou akademii

Celocírkevní sbírka v neděli 5. září bude na základě rozhodnutí loňského zasedání 35. synodu věnována na podporu škol Evangelické akademie (EA).

Sbírka je příležitostí, jak vyjádřit podporu pedagogům, ředitelkám a ředitelům našich škol, kteří čelili v loňském roce mimořádným obtížím spojeným s pandemií a mnozí se přímo podíleli na pomoci zdravotníkům a pracovníkům v sociálních službách.

Konání sbírky je také jednou z možností, jak vyjádřit vzájemnost našich sborů s týmy jednotlivých škol. Jsme vděčni, že školy EA poskytují kvalitně veřejnou službu, vytvářejí pro žáky, rodiče i studenty ostrůvky nadějeplných a podporujících vztahů a jsou stále více žádaným místem k získání profesních kompetencí. Každý školní rok, včetně posledního mimořádně náročného, na našich školách absolvovaly desítky budoucích zdravotníků a sociálních pracovníků, asistentů pedagoga či ošetřovatelek a ošetřovatelů. Těší nás vzrůstající zájem o vzdělání na našich dvou základních školách.

Loňská sbírka pro Evangelickou akademii vynesla díky Vám 475 181 Kč. Všem dárcům velmi děkujeme.

Pracovníci škol tuto podporu velmi uvítali a účelně využili. Významná část prostředků z loňské sbírky (180 tis. Kč) byla využita na přípravu setkání u příležitosti oslav 30 let škol Evangelické akademie, které budou probíhat 16. října v Olomouci. Oslavy budou příležitostí seznámit se s tím, čeho naše školy za tři desetiletí dosáhly. Srdečně Vás na ně zveme.

Další využití prostředků ze sbírky v r. 2020:

Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc

  • návštěvy studentů ve sborech ČCE: 10 000 Kč + kurzy Olmik: 35 000 Kč

Evangelická akademie – VOŠ sociálně právní a střední odborná škola, Praha

  • elektronika k distanční výuce: 80 000 Kč

Střední odborná škola sociální a zdravotní – Evangelická akademie v Náchodě

  • vybavení školy (nábytek): 50 000 Kč

Škola příběhem – církevní základní škola v Brně - Filipka

  • vybavení školy: 40 000 Kč

Bratrská škola – církevní základní škola v Praze

  • elektronická tabule: 40 000 Kč

Budeme vděčni, když sbírku pro školy Evangelické akademie podpoříte ve Vašem sboru i v letošním roce. Sbírku, prosíme, posílejte do 6. října 2021 na sbírkový účet ÚCK vedený u UniCredit banky č.: 7171717171/2700, jako variabilní symbol uveďte 911166xxxx (xxxx = evidenční číslo sboru).

Ilustrační foto z Bratrské školy v Praze