Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy

Zveme na sbormistrovský kurz v Sola Gratia

Srdečně zveme (nejen) evangelické sbormistry, nové zájemce o sbormistrovství, zpěváky, varhaníky, církevní hudebníky a teology na 37. sbormistrovský kurz, který proběhne v termínu 5.–7.11.2021.

Kurz proběhne v rekreačním středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem a bude se věnovat jak sborové tvorbě, kterou budou dirigovat studenti Semináře církevní hudby Evangelické akademie, tak i nově napsané skladbě pro sbor a klavír na texty tzv. nebeské liturgie z knihy Zjevení.

Při závěrečném koncertu, který proběhne 7.11.2021 ve 13.30 hod. v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem, zazní také výběr z Dvanácti preludií pro klavír, určené jak pro liturgické užívání, tak i pro koncert.

Kurz bude zahájen v pátek 5.11.2021 v 19.30 hod. v kapli Sola gratia.

Poplatek za kompletní stravu (sobota plná penze, neděle polopenze) a ubytování (2 noci) činí 1.920 Kč/osobu. Cena za jeden výtisk skladby „Vidění“ je 100 Kč. Cena za jeden výtisk „Dvanáct preludií pro klavír“ je 50 Kč.

Přihlášku formou jednoduchého e-mailu je možno poslat na adresu moravetz@e-cirkev.cz do 31.10.2021. Nelze se přihlásit jenom na část kurzu. V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk, bydliště, specifikovat variantu stravy (maso x vegetariánská), telefon a event. zájem o klavírní sbírku preludií. Odhlášení z kurzu je možné provést do 2.11.2021.