Sborová zásilka

Sborová zásilka 7/2010

Všem farním sborům a kazatelským stanicím
Českobratrské církve evangelické
V Praze dne 19. srpna 2010
Č. j.: ÚCK/1260/2010
Věc: Sborová zásilka – srpen 2010

Milé sestry, milí bratři,
posíláme srpnovou sborovou zásilku a pěkné letní pozdravy z ústřední církevní kanceláře.

Úřední pošta:
Celocírkevní sbírka na Evangelickou akademii
Podpora povodňové sbírky Diakonie ČCE

Informativní pošta:
Pozvání na kurz Křesťanské služby + přihláška
Setkávání generací – pozvánka k pobytu, Herlíkovice 14.-17. 10. 2010

Další informace:
Výzva šéfredaktora webových stránek E-cirkev.cz Tomáše Najbrta:

Vážené sestry a vážení bratři,
obracíme se na Vás s prosbou o pomoc při tvorbě obsahu webových stránek Českobratrské církve evangelické E-církev.cz (www.e-cirkev.cz). V období minulých tří měsíců se podařilo na stránky umístit základní texty, dokumenty a informace, které slouží členům církve a zároveň představují naši církev i uživatelům, kteří nejsou z církevního prostředí.

Pro další rozvoj stránek bychom velmi uvítali, kdyby se informace z jednotlivých sborů dostaly prostřednictvím E-církev.cz k co možná největšímu počtu uživatelů. Cílem je, aby stránky E-církev.cz sloužily jako platforma, na které se mohou setkávat i lidé místně vzdáleni a dozvídat se o věcech, které se dějí na různých místech církve.

Pokud tedy máte informaci o akci, koncertě, brigádě, přednášce nebo fotografie, videa, texty písniček, texty vánočních divadel, kázání, úvahy z biblických hodin nebo pracovní listy pro konfirmandy, ale i názory, podněty a připomínky – neváhejte kontaktovat redakci webových stránek!
Ideálně elektronickou poštou na adrese web@e-cirkev.cz. Děkujeme.


Personální změny v ÚCK:
- 4. 8. 2010 začala pracovat ve funkci referentky spisové služby
sestra Jana Jasná.
- K 1. 9. 2010 nastoupí do funkce náměstka vedoucí tajemnice ÚCK
pro personální záležitosti a vzdělávání br. Jan Dus.
K této změně dochází na základě nového organizačního řádu, který v květnu t.r. schválila synodní rada a který byl následně předložen synodu.
Náměstek pro personální záležitosti a vzdělávání bude mj. také kontaktní osobou v ÚCK pro faráře a ostatní zaměstnance církve, pravidelně bude konat návštěvy v seniorátech a příp. i ve sborech.
Děkujeme br. Martinu Čechovi, který od 1.1.2009 pracoval spolehlivě ve
funkci náměstka pro vzdělávání a který k 1.9.2010 tuto činnost ukončí.

- K 1. 9. 2010 nastoupí do funkce vedoucí ekonomického oddělení
Ing. Věra Štulcová.
(Tato pozice byla téměř 9 měsíců neobsazena.)

Radujeme se z příchodu nových pracovníků, přejeme jim hodně sil do náročné práce a věříme v dobrou a dlouhodobou spolupráci.


Se srdečným pozdravem

Lydie Gallusová
vedoucí tajemnice ÚCK