Sborová zásilka

Sborová zásilka 8/2010

Všem farním sborům a kazatelským stanicím
Českobratrské církve evangelické

Praha, 22. září 2010
Č.j.: ÚCK/1425/2010
Sborová zásilka – září 2010

Milé sestry, milí bratři,

posíláme Vám obsáhlou první podzimní sborovou zásilku a srdečně Vás zdravíme z ústřední církevní kanceláře.

Úřední pošta:

průvodní dopis SR
koncepce činnosti duchovenské služby ČCE
zásady pověřování kazatelů pro duchovenskou službu ve zdravotnických a jiných zařízeních

Informativní pošta:

  • Informace z ekumenického oddělení:

- pozvání k česko-maďarské spolupráci – nabídka účasti na ekumenických akcích
- Modlitba za domov 2010 – Říp
- Studijní den ERC v ČR na téma Duchovní péče v nemocnicích

Další informace:

  • Upozornění: příští sborová zásilka bude zaslána všem sborům už pouze elektronicky!

Prosíme proto ty sbory, které si ještě nezřídily sborovou funkční e-mailovou adresu, aby tak učinily bez odkladu. Připomínám, že je to úkol synodu, termín byl do 15.9.2010. Nejde o rozmar, ale o snahu ušetřit a zjednodušit práci. Registraci na Evangnetu dosud nemá několik sborů - prosíme opakovaně (dopis s první výzvou byl zaslán 30.7.) - učiňte tak!

  • Nabídka Synoptických biblí:

je dána nová možnost zakoupit Synoptickou bibli (kralický a ČEP v jednom výtisku), cena pro sbory ČCE: 450,- Kč/ks bible v tvrdých deskách a 580,- Kč/ks bible v měkké vazbě-průmyslová kůže (+ poštovné 50,- Kč). V případě odběru 10 ks a více se poskytuje sleva ve výši 20,- Kč/ks.

- byla spuštěna nová služba - internetový obchod. V něm je možné přes webové rozhraní objednat a koupit publikace z knižnice Českobratrské církve evangelické nebo vybrané publikace z nakladatelství Kalich, výrobky terapeutických dílen Diakonie ČCE a propagační předměty. Věříme, že tento nástroj pomůže zjednodušit přístup k nejrůznějším komoditám, které Evangelická církev rozšiřuje a u výrobků diakonických dílen přispěje k dalšímu zdroji finanční pomoci těmto dílnám.

- vznikají uzavřené sekce pro různé skupiny uživatelů, přístup umožněn po přihlášení. Již funguje sekce pro senioráty a seniory, sekce pro sbory a faráře se připravuje. S případnými podněty se můžete obracet na šéfredaktora webu Tomáše Najbrta.

S přáním všeho dobrého

Lydie Gallusová
vedoucí tajemnice ÚCK