Sborová zásilka

Sborová zásilka 9/2010

Všem farním sborům a kazatelským stanicím
Českobratrské církve evangelické
Praha, 20. října 2010
Č.j.: ÚCK/1566/2010

Sborová zásilka – říjen 2010

Milé sestry, milí bratři,

posíláme Vám říjnovou sborovou zásilku (tentokrát všem sborům již pouze elektronicky, jak bylo minule oznámeno) a také pozdravy z ústřední církevní kanceláře.

Úřední pošta:
Připomenutí celocírkevní sbírky na Jubilejní toleranční dar
Synodní rada přijala rozhodnutí o novém způsobu poděkování – možnosti udělení medaile vděčnosti, jako uznání laickým dobrovolným pracovníkům ČCE za jejich dlouholetou službu v církvi. Pravidla pro udělení této medaile jsou v příloze.

Informativní pošta:

Informace z ekumenického oddělení – Noc kostelů (27.5.2011), kontaktní studium v Lipsku v AR 2011-2012
Pozvání na kurz pro starší mládež a střední generaci s přednáškami a sportem
místo: Janské Lázně – Sola fide, termín: 8. - 15. ledna 2011

Pozvání na kurz pro střední generaci a rodiny s dětmi
místo: Janské Lázně – Sola fide, termín 29. 1. - 5. února 2011

Nabídka společnosti Bohemia Rail, a.s. na nákup zvýhodněných jízdenek Českých drah
Informace fundraiserky ÚCK o grantových možnostech a programu rozvoje venkova
Nabídka nástěnného rodinného kalendáře na rok 2011
Pozvánka na sympozium pořádané ETF UK ve spolupráce ČCE a ČBS ke 100. výročí narození prof. ThDr. Miloše Biče
místo: Praha, termín: 4. - 5. 11. 2010

Další informace:

Informace z oddělení výchovy a vzdělávání:
nabídku nových vánočních her sledujte na webových stránkách www.e-cirkev.cz

Právě vyšla brožurka Cesta církve II, jeden výtisk je pro každý sbor připraven zdarma.
O publikaci se více můžete dozvědět v aktualitách na www.e-cirkev.cz, příp. objednat další kusy tamtéž, v e-shopu.
Distribuce na sbory bude probíhat prostřednictvím seniorátů.

Informace šéfredaktora webu e-cirkev.cz:
na webových stránkách Českobratrské církve evangelické byla nově zřízena uzavřená sekce pro farní sbory, ve které budou zveřejňovány materiály a informace z ÚCK pro potřeby sborů a členů církve. Pro vstup do této sekce je třeba se registrovat. Žádost o registraci pošlete elektronicky na e-mailovou adresu web@e-cirkev.cz. Po registraci obdržíte přihlašovací údaje. Registraci může provádět pouze statutární zástupce sboru.


S přáním pěkných podzimních dní a srdečným pozdravem

Lydie Gallusová
vedoucí tajemnice ÚCK