Nejbližší události (další můžete nalézt na Přihlášky.srcce.cz s možností on-line přihlášení)

2. 3. — 15. 6.

PEDAGOG VOLNÉHO ČASU kvalifikační kurz - soboty

VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání

8. 3. — 24. 5.

ASISTENT PEDAGOGA kvalifikační kurz - pátky

VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle paragrafu 3, odst. 2, písm. b) vyhlášky č.317/2005 Sb. – pro získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga (přímá pedagogická činnost). Studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Absolvent kurzu dále získá kvalifikaci vychovatele (pokud je absolventem VOŠ nebo VŠ) a pedagoga volného času, který vykonává přímou dílčí pedagogickou činnost (vede zájmové kroužky). Rozsah 80h. Kontakt: Petra Adámková, cdv@jabok.cz, tel.: 603 330 793.

18. — 21. 4.

Zastav se na chvíli…buď s Bohem, Velikonoce

Velké Hamry 45

Vedou Zuzana Férová a Libuše Weinerová Minimální cena: 1000 Kč. Poplatek za pobyt zaplatíte v hotovosti v místě konání. V případě, že by finance byli pro Vás problémem, neváhejte a napište nám na mladez@e-cirkev.cz, domluvíme se na finanční podpoře. Ubytování: Velké Hamry 45, http://www.velkehamry.farnost.cz/ Velikonoce, prožijte je naplno, společně s Bohem, ekumenicky. Na programu budou přednášky, modlitba, společenství výlety, oslava. Akci organizuje Českobratrská církev evangelická společně s Evangelickou církví metodistickou a Komunitou Chemin Neuf.

21. 4.

Vstal z mrtvých Spasitel (bohoslužby dne vzkříšení

Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53, Praha - Chodov

Oslava Kristova vzkříšení dobrořečením, chválou a díkůvzdáním při velikonočních bohoslužbách s vysluhováním sv. Večeře Páně.

26. — 28. 4.

Brigáda v táboře JAK Bělči

Běleč nad Orlicí

Brigáda je zdarma, pro všechny generace. Zveme na brigádu do tábora Jana Amose Komenského v Bělči. V táboře bude potřeba pomoci připravit areál a prostory před letní sezonou. Nad prací bude dohlížet farář Michael Erdinger společně se správcem tábora Václavem Španihelem. Neváhejte a hlaste se. Na programu bude také volnočasový program – Michael Erdinger promluví o svém pobytu na Ukrajině. Hlásit se můžete na odkaze viz níže.

27. 4. — 3. 5.

Láska je v oběti, ne jen v objetí...

Sola fide, Janské Lázně

Tradiční setkání v Janských Lázních, s tradičně nabitým programem. Přednášejí Jana a Bohdan Mikoláškovi, Jan Mamula, Petr Šilar. Biblický program: Joel Ruml. Vedení pobytu: Naděje Čejková.

28. 4. — 1. 5.

Kontextuální pastýřská péče

Tábor J. A. K. v Bělči nad Orlicí

Před Bohem nestojím sám, ale s druhými lidmi, držíme se za ruce. A stejně tak: když stojíme spolu a držíme se za ruce, vždy stojíme před Bohem. Konflikty a problémy nelze řešit izolovaně. Důležitý je kontext vztahů, ve kterých žijeme, resp. jsme žili, zvláště pak v rodině. Kontextuální pastýřská péče vidí jako cestu k řešení problémů napravení a uzdravení vztahů a obnovu důvěry. Tentokrát bude hlavním tématem: loajalita (ve specifickém významu kontextuální PC). Budeme pracovat (také) s kazuistikami účastníků. Lektoři: Annette Melzer, Ids Smedema. Překlad z holandštiny: Jana Pellarová. Organizační vedoucí, která seminář připravuje a další informace poskytne: Lenka Ridzoňová.

5. 5.

Posvícení v Podhradí

Podhradí u Aše

Informace u br. f. Pavla Kučery

10. — 12. 5.

Jarní brigáda Herlíkovice

Herlíkovice

Brigáda na Kunzárně a v okolí. Po dlouhé a na sníh bohaté zimě je kolem chalupy plno polámaných stromů, které je třeba zpracovat. Také bychom rádi chalupu v roce 2019 nově rozsvítili a s taháním nových elektro rozvodů začneme hned na jaře. Uvítáme proto brigádníky, kteří „elektrice“ dobře rozumí. (můžeme se domluvit již na některý víkend v dubnu) V neděli pak můžete vyrazit na výlet. Nenechte si uniknout pohled na rozkvetlé stromy a ještě zasněžené hřebeny hor!

12. 5.

Férový kafe

Horní Dubenky

Mezigenerační setkání pro potěchu těla i duše - na podporu fair trade a odpovědné spotřeby -------------- od 9 hodin bohoslužby v kostele + od 10 hodin dopolední piknik vedle kostela -------------- fair trade káva a čaj a k tomu vámi donesené dobroty // presentační stánek s férovými potravinami a rukodělkami // výstava Moje volba – o životě a práci lidí v zemích globálního Jihu // lokální potraviny // rostlinná štafeta // travní hry

16. — 18. 5.

Zasedání synodu ČCE

Praha

17. — 19. 5.

Výprava do botanické zahrady v Bečově nad Teplou

Bečov nad Teplou

Výprava pro děti a mládež do bečovské botanické zahrady se zajímavým programem. Třídenní akce.

18. 5.

Instruktáž dobrovolných asistentů bělečských pobyt

Husův dům, Jungmannova 9, Praha 1

24. 5.

Noc kostelů - Přeštice

Přeštice - evangelický sbor

Zveme na bohatý program spojený s Nocí kostelů.

26. 5.

Deskoherní odpoledne pro celou rodinu

Přeštice

Deskové hry pro rodiče i děti.

26. — 29. 5.

Supervizní seminář

Evangelická škola v Křížlicích

Základním cílem semináře je poskytnout odstup, nadhled a podporu pro reflexi vlastní práce. A tak pomoci ke zpevnění a rozvoji našich schopností a dovedností, a také k rozpoznání a k tvůrčímu zacházení s hranicemi a omezeními, na které v naší službě narážíme. V semináři budeme pracovat ve skupině. Bonusem skupinové práce oproti individuální supervizi je možnost kolegiálně sdílet naše pracovní úspěchy, radosti, nejistotu, frustraci, hněv… Seminář bude postaven na praktické supervizní práci, předpokládáme tedy, že si každý účastník na seminář připraví alespoň jednu situaci, příběh ze své vlastní farářské či pastorační praxe (nemusí to být písemně). Seminář připravují a další informace poskytnou: Jiří Weinfurter a Filip Šimonovský.

31. 5. — 2. 6.

Sborový pobyt v Horšovském Týně

Horšovský Týn

Sborový pobyt členů sboru v Přešticích.

31. 5. — 2. 6.

Workshop s Tomášem Najbrtem

Rokycany, evangelická fara

Náplň workshopu - jak si poradit se „Svítákovou klasikou“? - uplatní se instrumentalisté i zpěváci, začátečníci i pokročilí (možná i věkem) - snažení účastníků bude završeno v sobotu večer koncertem – část programu bude patřit Tomáši Najbrtovi

1. 6.

Chlebovomáslové slavnosti

Záhoří na Vlčí hoře u Černošína

Informace u s. f. Juliany R. Hamariové

1. — 2. 6.

Workshop, koncert a bohoslužby s Tomášem Najbrtem

Rokycany, Plzeň – Západní sbor, Chrást