Nejbližší události (další můžete nalézt na Přihlášky.srcce.cz s možností on-line přihlášení)

23. 1.

Konvent brn?nsk?ho senior?tu

Brno nebo on-line

13. 3.

Senior?tn? konference

Brno

Brno, p?jde-li, jinak mo?n? on-line