Nejbližší události (další můžete nalézt na Přihlášky.srcce.cz s možností on-line přihlášení)

25. 10.

Studijní den o křesťanské iniciaci

Tábor

Evangelická liturgická iniciativa Coena zve na již druhý letošní studijní den, který se uskuteční v pátek 25. října 2019 v bývalém augustiniánském klášteře v Táboře. Hlavním tématem setkání bude křesťanská iniciace, tedy uvedení do křesťanského života. Účastníci budou v této souvislosti sdílet zkušenosti s místem a podobami křtu, konfirmace a prvního přijímání svaté večeře Páně ve sborech a farnostech. Do rozhovoru uvede Marek Lukášek reflexí přípravy, realizace a recepce nové křtitelnice v českobrodském kostele Nejsv. Trojice. Studijní den otevře přednáška Martina Grombiříka o tzv. finské interpretaci Martina Luthera a jejím dopadu na lutherskou identitu a ekumenické rozhovory. Setkání začne v 9, 30 hodin v prostorách bývalého augustiánského kláštera (nám. Mikuláše z Husi 44) v Táboře. Zakončí jej eucharistická bohoslužba v kostele sv. Filipa a Jakuba (Pod Kotnovem) od 17,30. Zváni jsou všichni zájemci o dané téma, případně liturgickou obnovu v ekumenickém horizontu obecně. Přihlásit se je možné u Jakuba Smrčky (tel. 775 047 717, e-mail kuba.smrcka@gmail.com). Více informací včetně časového harmonogramu najdete na www.coena.cz

25. — 29. 10.

Podzimní Travná

Travná v Rychlebských horách

25. — 29. 10.

Podzimní tábor

Přeštice

Podzimní tábor pro mladší děti.

26. — 30. 10.

Český tensingový festival “Epicentrum”

ZŠ sv.Voršily Praha, ul. Ostrovní (+závěrečný veřejný koncert - Radlická kulturní sportovna, Praha 5

Kreativní festival pro mladé. Čtyři dny plné koncertů jednotlivých tensingových skupin, pestré nabídky workshopů, hudby, tance, her a zábavy. Naučíš se mnoho nového a poznáš tensingáře z celé České republiky. Program a registraci najdeš zde: http://festival.tensing.cz/ Ten Sing je hudební skupina pro mladé lidi ve věku 12 – 19 let. Název Ten Sing pochází z norského tenariger synger – v překladu mladí zpívají. Nejde nám ale jenom o zpěv. V tensingu má každý možnost naučit se mnoha novým věcem ať už je to zpěv, hra na hudební nástroj, tance nebo divadlo. Jsme neprofesionální uskupení, otevřené každému, kdo má zájem, chuť a nadšení. Ten Sing je jedním z mnoha program křestaňské organizace YMCA, která pracuje po celém světě. Samotný Ten Sing pak funguje v několika zemích Evropy hlavně pak v Norsku a Německu.

29. 10.

Veřejný koncert Českého tensingového festivalu

Radlická kulturní sportovna (Za Ženskými domovy 125/5, 150 00, Praha 5)

Program: 14:20 - Fleshmob na Palackého náměstí v Praze ...15:00 - Workshopy, stánky neziskových organizací zabývající se volným časem dětí a mládeže + blok “mluvících hlav” (“Epicentrum výslech”) - zajímaví hosté - např. Benjamin Roll (místopředseda Milion chvilek pro demokracii), Vladi Vidláková (předsedkyně YMCA v ČR) ...17:30 - Veřejný koncert Českého TS festivalu 2019 “Epicentrum”.

1. 11.

Posezení s písničkami

Jihlava - fara ČCE

2. 11.

Setkání učitelů nedělní školy

Husův dům, Jungmannova 9, Praha 1

Tradiční podzimní seminář pro učitele nedělní školy. Hlavní přednáška: Čas — načasování — uspořádání času (Kateřina Soudná). Dílny: Práce s náctiletými — bibliodrama (Davidův příběh) (Angelika Pintířová); Věkově smíšené skupiny (Eliška Sochůrková); Předvedení metody Godly Play (Petra Bandhauer); Strukturovaná práce s biblickým textem (Eliška Havelková); Ukázková hodina z Kréda (Romana Kuboňová).

4. 11.

Kavárnička

Jihlava - fara ČCE

9. 11.

Něco pro uši, oči i pro duši

Jihlava - fara ČCE

téma "Pravda (možná) zvítězí" (J. Keřkovský) harmonium a hlas (Jarda Svoboda-Traband)

9. 11.

Konvent západočeského seniorátu

Informace u br. Mikuláše Zoubka

10. 11.

Instalační bohoslužby v Hradci Králové

Hradec Králové

Evangelický sbor v Hradci Králové vás zve na slavnostní bohoslužby, při nichž bude uvedena do služby farářka Kristýna Kupfová. V neděli 10. listopadu 2019 od 14h v kostele u soudu.

15. — 17. 11.

Konfivíkend

18. 11.

Poděkování za svobodu

Ekumenická bohoslužba v kostele Povýšení svatého kříže

22. — 23. 11.

Večer chval a deskoherní noc

Přeštice

Večer chval s navazující akcí pro mládež (od 12 let).

22. — 24. 11.

35. Sbormistrovský kurz v Sola gratia "Cantate"

Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem

Témata: Cantate – nová publikace sborových zpěvů (autor: Ladislav Moravetz, vyd. Kalich 2019) Vánoční rumunská vokální hudba a Jaromír Plíšek Srdečně zveme (nejen) evangelické sbormistry, nové zájemce o sbormistrovství, zpěváky, varhaníky, církevní hudebníky a teology na 35. sbormistrovský kurz, který proběhne v termínu 22. - 24. 11. 2019 v rekreačním středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem. „Cantate Domino canticum novum“, „zpívejte Hospodinu píseň novou“ – tento žalmový verš nás povzbuzuje nejen k nové tvorbě, ale také k obnově zpěvu v církvi. Sborový zpěv může být dnes atraktivní, neboť umožňuje lidem podílet se na vytváření souzvuků, na vzniku harmonie, jež umocňuje sílu, pravdivost a hloubku zpívaného textu. Je-li zakotven v církvi, naplňuje důležité kulturně-společenské a misijní poslání. Nová notová publikace „Cantate“ souvisí s přípravou nového Evangelického zpěvníku. Chce posloužit k prezentaci a šíření nových písní v jiném zpracování, než budou vytištěny ve zpěvníku a ve varhanním chorálníku, kde bude uveden většinou jednohlas a jednodušší doprovod. Některé písně jsou nahrané na CD Studně nepřevážená, Bloudili jsme na cestách, Když jsme u vod sedávali, Již nebe jde k nám (vyjde letos jako vánoční příloha časopisu Český bratr). Tato notová sbírka obsahuje také skladby, které nesouvisí s novým církevním zpěvníkem. Druhým tématem kurzu je vánoční rumunská vokální tvorba. Některé rumunské koledy přeložil do češtiny vedoucí tajemník ústředí ČCE Jaromír Plíšek, bývalý velvyslanec ČR v Rumunsku a Maďarsku, který bude hostem našeho kurzu. Na závěrečném koncertu 24. 11. 2019, který proběhne 13:30 hod. v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem, se představí nová sestava studentů Semináře církevní hudby Evangelické akademie. Zahájení kurzu bude pátek 22. 11. 2019 v 19:30 hod. v kapli Sola gratia. Poplatek za kompletní stravu (sobota plná penze, neděle polopenze) a ubytování (2 noci) činí 1.420 Kč / osoba. Tentokrát je možno si přiobjednat páteční večeři v ceně 100 Kč. Páteční večeře se bude podávat v 18:30 hod. Přihlášku formou jednoduchého mailu je možno poslat na adresu: moravetz@e-cirkev do 17. 11. 2019. Nelze se přihlásit jenom na část kurzu. V přihlášce je třeba uvést jméno a příjmení, věk, bydliště, případné přání o páteční večeři, preference vegetariánské či masité stravy a telefon. Odhlášení z kurzu je možné provést do 20. 11. 2019. Na podhostýnské sboropění se opět těší Ladislav Moravetz celocírkevní kantor Českobratrské církve evangelické

23. 11.

Rodinné sportovní odpoledne

Přeštice

Sportovní odpoledne pro celou rodinu.

25. 11.

Západočeská pastorální konference

Plzeň – Západní sbor

Informace u br. f. Martina T. Zikmunda