Nejbližší události

Přehled dalších akcí můžete nalézt také na Přihlášky.srcce.cz s možností on-line přihlášení.

15. — 23. 7.

International Camp

Herlíkovice

Mezinárodní kurz mládeže. Kurz povedou Alister Murray (Church of Scotland) a Jeník Lavický. Na kurzu je očekávaná mezinárodní účast, stejně jako v minulých letech. Na programu budou přednášky a workshopy, výlet a další volnočasové aktivity. Hlavním jazykem kurzu bude anglický jazyk. Jazykové schopnosti účastníka, by měli být takové, aby porozuměl vykládané přednášce a byl schopen bežné konverzace s ostatními. Přihlášky na akci viz níže. biblický program/ biblical program, workshopy/workshops, výlety po okolí/trips – vše v angličtině pro mladé 17-25 let! „The International Camp will be time to think, discuss and share our thoughts about everyday spirituality and our christian ministry. It will be opportunity to meet interesting people and find new friends; spending time together, singing and praying, talking and listening, seeing a new part of the world.A week of discussion, worship, rest and play. Everyone who who want to come and join the adventure is welcome“. Cena/Price: 2100 CZK/2500 CZK, 78 EUR/92 EUR student/worker, student / pracující; Registrate here: http://bit.ly/international-camp-2017

21. — 30. 7.

Bigbítový kurz

Křížlice

Bígbítový kurz je akce otevřena pro ty, kdo rádi již dlouhodobě hrají na hudební nástroj. Vítány jsou všechny hudební nástroje. V průběhu týdne Vás čekají hudební lekce pod odborným vedením zasloužilých muzikantů. Kurz povedou Daniel Šourek a Filip Boháč. Kurz je určen pro mládežníky od 15 let a více. Profesionální lektoři budou vyučovat: kytaru, baskytaru a bicí. Více informací o kurzu na FB Bigbítový kurz

22. — 29. 7.

Rodinná dovolená

Jeseníky

Informace u br. f. Jana Satkeho.

22. — 29. 7.

Rodinný pobyt se školními dětmi

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Rodinný pobyt se školními dětmi (RP III). Vedou Marek a Marta Zikmundovi, ubytování ve Velkém táboře (chatky pro 4-5 lidí).

22. — 29. 7.

Česko-skotský rodinný pobyt

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Česko-skotský rodinný pobyt (RP IV). Vede Štěpán Janča, ubytování v Hlavní budově ve čtyřlůžkových pokojích).

22. — 29. 7.

Tábor pro děti do 12 let

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Tábor pro děti do 12 let (TA II). Vedou Milíč Kaštánek a Jaroslav Coufal, ubytování v Malém táboře (chatky pro 6 a 4 lidi).

29. 7.

Parrésia 2017 (3/7)

Horní Dubenky

VŠECHNY MOJE ZIMY - Divadelní soubor Zmatkáři Dobronín ... ... Sugestivní monodrama o životě a umírání - Režie a výprava Vladimír A. Mátl, hudba Leoš Ripper Hraje Tereza Fialová

29. 7. — 5. 8.

Církev živě (dříve Evangelizační kurz)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Církev živě (dříve Evangelizační kurz). Vede Radim Žárský, ubytování v celém prostoru Tábora J. A. K.

31. 7. — 6. 8.

Letní kurzy pro varhaníky

Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem

Letní varhanní kurzy v Sola gratia Kurzy jsou určeny varhaníkům a doprovazečům bohoslužebného zpěvu ze sborů naší církve. Srdečně zveme především začínající, ale i pokročilejší mladé i starší amatérské varhaníky (hráče na klavír / klávesy, žáky ZUŠ, samouky), kteří se této službě věnují a potřebují získat nové podněty a zkušenosti pro praxi. Varhanní služba napomáhá k vyjádření chvalozpěvu církve. Společná chvála lépe vyzní, když je zpívaná, a když má krásný doprovod. Ten se ale musí trénovat. Jde o důležitý úkol, který nemá viset na jednom člověku. Ideální je, když farní sbor má k dispozici několik hudebních doprovazečů. Varhanní službu je třeba omlazovat. Proto prosíme staršovstva sborů, aby oslovovali a povzbuzovali především mladé hudebníky, aby se v této službě cvičili a jezdili na kurzy. V letošním roce nabízíme dva kurzy, které budou probíhat ve středisku Sola gratia a v budově ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem. Termíny kurzů: 31.7. - 3. 8. 2017 kurz pro mládež od 12 let 3. - 6. 8. 2017 kurz pro střední generaci od 18 let Náplň kurzu pro mládež: 1. písně z období reformace a osvícenství 2. návody k improvizaci 3. rokokové a klasicistní skladby jednoduché obtížnosti 4. slavnostní skladby pro svatební příležitosti 5. meditativní skladby, použitelné na pohřbech 6. pobožnosti a společné zpívání. Náplň kurzu pro střední generaci: 1. církevní hudba v klasicismu 2. doprovod písní z období reformace a osvícenství vč. jednoduchých forem improvizace 3. výběr z varhanní tvorby 18. st. 4. slavnostní skladby pro svatební příležitosti 5. meditativní skladby, použitelné na pohřbech 6. prezentace a nácvik doprovodů písní z nového církevního zpěvníku 7. pobožnosti a společné zpívání. Ubytování a kompletní stravování máme zajištěné v penzionu Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem. Poplatek kurzu (cena za ubytování a kompletní stravu) je ve výši 1890 Kč / osoba. Platí se až na místě. Zájemci nechť se písemně přihlašují formou e-mailu do 1. července 2017 na mail: moravetz@e-cirkev.cz Po přihlášení každý uchazeč obdrží materiály a pokyny k samostatné přípravě. V jednoduché přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk, termín kurzu, adresa, sbor ČCE, příp. požadavky ke stravě, termín kurzu a telefon. Zahájení obou kurzů je naplánováno na 15. hod. v den příjezdu. Každý kurz končí po obědě v den odjezdu. Na muzicírování a na příjemné společenství se těší lektoři kurzů: Ester Moravetzová & Ladislav Moravetz, celocírkevní kantor ČCE

5. — 12. 8.

Rodinný pobyt s dětmi s postižením

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Rodinný pobyt s dětmi s postižením, za asistence dobrovolníků (RPP III). Vedou Jiří Bureš a Jarmila Čierná, ubytování ve Velkém táboře (chatky pro 4–5 lidí).

5. — 12. 8.

Rodinný pobyt

Horský domov Herlíkovice

Rodinný pobyt (RP VII). Vede Hynek Tkadleček.

6. 8.

Varhanní koncert

Hranice u Aše

Informace u br. f. Pavla Kučery.

6. — 11. 8.

Kurz pro konfirmandy a mladší mládež

Hradiště u Nasavrk

Kurz povede Pavel Jun (referent oddělení mládeže). Čím se budeme zabývat? „Do bazaru se odkládají věci, které už – zdá se – nejsou a nebudou potřeba. Ale taky se tam najdou věci mimořádné hodnoty. Pokusíme se uspořádat bazar základních biblických motivů, kde lze objevit perly nesrovnatelné hodnoty“ (Mt 13:45 Anebo je království nebeské jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.) Prosíme faráře, kteří mají na sboru konfirmandy, aby je dovezli na místo konání, zůstali s nimi a přispěli do společného programu. Cena pobytu: 1800 Kč Sleva 200 Kč při včasném přihlášení a zaplacení do 30.6. 2017.

12. — 19. 8.

Rodinný pobyt

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Rodinný pobyt (RP V). Vede David Najbrt, ubytování v Malém táboře (chatky pro 6 a 4 lidi).

12. — 19. 8.

Pobyt pro prarodiče s vnoučaty

Horský domov Herlíkovice

Pobyt pro prarodiče s vnoučaty (RP VIII). Vede David Nečil.

13. 8.

Parrésia 2017 (4/7)

Horní Dubenky

SNĚHEN,to je takový měsíc, ve kterém se dějí věci, které se jinak nemohou dít - Divadelní spolek Dr.amAS ... ... Divadlo, které hrají lidé s autismem a Aspergerovým syndromem. Proces tvorby je postaven na principu dialogu mezi herci, kteří tvoří děj v průběhu zkoušek. Neexistuje předem daný scénář. Sněhen je třináctým měsícem v kalendáři, měsíc mezi lednem a únorem, který je plný podivných mezinárodních dnů a svátek v něm slaví ti, kteří v běžném kalendáři nejsou.

19. 8.

Parrésia 2017 (5/7)

Horní Dubenky

ŽÁK Z RÁJE - Pouliční divadlo ... ... Kočovní herci zahrají středověkou frašku od Hanse Sachse - Režie Vítězslav Dvořák Hrají: Vítězslav Dvořák, Lukáš Scherer a Zuzana Bedřichová

19. — 26. 8.

Integrovaný pobyt pro rodiny s dětmi s postižením

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Integrovaný pobyt pro rodiny s dětmi s postižením i bez, za asistence dobrovolníků (RPP IV). Vedou Daniel Heller a Jindřiška Seethalerová, ubytování ve Velkém táboře (chatky pro 4–5 lidí).

19. — 26. 8.

Pobyt pro prarodiče s vnoučaty

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Pobyt pro prarodiče s vnoučaty (RP VI). Vede Naděje Čejková, ubytování v Malém táboře (chatky pro 6 a 4 lidi).

19. — 26. 8.

Pobyt penzistů

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Pobyt penzistů (PP). Vede Pavel Prosek, ubytování ve dvojlůžkových a čtyřlůžkových pokojích na Hlavní budově.