Nejbližší události (další můžete nalézt na Přihlášky.srcce.cz s možností on-line přihlášení)

10. 4.

Velkopáteční pašijové bohoslužby - přenos

Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53, Praha - Chodov

Velkopáteční bohoslužby se čtením pašijního příběhu, zvěstí o Kristově utrpení a zástupné oběti na kříži. Letos Čtení o utrpení a oběti Spasitele a Pána našeho Ježíše Krista, pašijní příběh sestavený ze všech čtyř evangelií J. A. Komenským. On-line na FB stránce https://www.facebook.com/cce.praha.jizni.mesto/

12. 4.

Vstal z mrtvých Kristus, náš Spasitel - přenos

Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53, Praha - Chodov

Kristus vstal z mrtvých, Kristus jistě vstal z mrtvých. - Oslava Kristova vzkříšení dobrořečením, chválou a díkůvzdáním, písněmi a modlitbami, zvěstováním evangelia při velikonočních bohoslužbách. Přenos na FB stránce https://www.facebook.com/cce.praha.jizni.mesto/

18. 4.

Lego Párty (akce pro děti)

Kynšperk

Informace u br. Petra Brahy

18. 4.

Západočeská presbyterní konference

Teplá

Informace u br. sen. k. Josefa Beneše

18. 4.

Seniorátní vzdělávání laiků

Brno I, Opletalova 6, Brno

20. — 21. 4.

Bezpečný prostor a prevence

Praha, Diakonická akademie

Diakonická akademie, Belgická 374/22, Praha, 20.–21. 4. 2020Bezpečný prostor a prevence Pro koho: faráři, pastorační pracovníci, zaměstnanci Diakonie, dobrovolníci, sociální pracovníci a další profese, které se věnují práci s dětmi, mládeží, postiženými, ohroženými skupinami. Cíle programu: Cílem workshopu je zajistit, aby osoba, která pracuje s lidmi jakéhokoli věku, byla informována a schopna správně a citlivě řešit otázky ochrany, zachovala důstojnost jednotlivce a přispívala k budování bezpečného prostředí pro všechny. Výuka bude zahrnovat způsoby, jak vytvořit otevřený přístup, kterému všichni zúčastnění (pracovníci, uživatelé služeb, účastníci atd.) rozumí, jak vytvořit jasné postupy pro všechny, kdo se setkají s problémem týkající se zneužívání nebo špatného zacházení.Pro koho: faráři, pastorační pracovníci, zaměstnanci Diakonie, dobrovolníci, sociální pracovníci a další profese, které se věnují práci s dětmi, mládeží, postiženými, ohroženými skupinami. Lektoři workshopu: Craig John a Rev Tony Addy Hlaste se do 30. 11. 2019 viz odkaz níže Cena: 3750 Kč Požadována je alespoň pasivní znalost anglického jazyka, překladatel bude po domluvě zajištěn. Organizuje oddělení mládeže, oddělení výchovy a vzdělávaní ÚCK ČCE ve spolupráci s Diakonickou akademií a Interdiac.

25. 4.

Ekumenická pouť

Hustopeče - Klobouky u Brna

26. 4.

Česko-německé posvícení

Podhradí

Informace u br. f. Pavla Kučery

27. 4.

Západočeská pastorální konference

Mariánské Lázně

Informace u br. f. Martina T. Zikmunda

2. 5.

Setkání Taizé

Domažlice

Informace u br. Zbyňka Volfa

2. — 3. 5.

Seniorátní modlitební konference

Přeštice

Konference

16. 5.

Seniorátní vzdělávání laiků

Brno II, Lidická 719/79 602 00 Brno

17. 5.

Přednáška o odsunu Němců

Chodov u Karlových Varů

Přednáška od odsunu Němců na karlovarsku

24. 5.

Seniorátní neděle

Brno II, Lidická 719/79 602 00 Brno

29. — 31. 5.

Západočeské seniorátní dny mládeže

Rokycany

Informace u br. f. Ondřeje Pellara.

5. 6.

Noc kostelů

Každoroční příležitost otevřít dveře našich kostelů široké veřejnosti.

6. 6.

Setkání Taizé

Domažlice

Informace u br. Zbyňka Volfa.

13. 6.

Sniorátní setkání Jeronýmovy jednoty

Cheb

Shromáždění Jeronýmovy jednoty Západočeského seniorátu