Nejbližší události

Přehled dalších akcí můžete nalézt také na Přihlášky.srcce.cz s možností on-line přihlášení.

20. 10.

Slovo a obraz

Chrást, fara

Zveme na vernisáž výstavy biblických litografií prof. Ivany Noble, spojenou s její přednáškou "Slovo a obraz - v Bibli, v dějinách církve a v duchovním životě dnešních křesťanů".

20. 10.

TROMBENIK - koncert

Horní Dubenky

"Chceš slyšet jidiš? Přiď! Uvidiš.“ - evangelický kosetl v horních Dubenkách 20. října 2017 od 19 hodin říjnový koncert v rámci projektu "Kultura na vsi"

20. — 22. 10.

Podzimní školka mládeže

Olešnice?

20. — 22. 10.

Seminář pro výpomocné kazatele

Daňkovice

Brněnský seniorát zve na seminář pro výpomocné kazatele nejen pro kazatele z Brněnského seniorátu. Více informací v příloze. Přihlášky do 25. září.

21. 10.

Historie a současnost severského protestantismu

ČCE Pardubice, Sladkovského 638

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již čtyřicátý šestý seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy, tentokrát na téma: Historie a současnost severského protestantismu. Přednášku zaměřenou na dějiny a současnost křesťanství v zemích evropského Severu, prosloví Mgr. Jan Dlask, Ph.D., odborný asistent finské literatury na oddělení finských studií Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, člen VERITAS. Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 21. října 2017 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné. (GPS: N50 01.974 E15 46.481) Doporučujeme při využití MHD v Pardubicích jet přímými autobusy do zastávky Karla IV., odkud je třeba pokračovat už pěšky ulicí Arnošta z Pardubic do ulice Sladkovského. Pěší část cesty měří asi půl kilometru. Ze zastávky Hlavní nádraží odjíždí na zastávku Karla IV. linka č. 6 v 9:10 a v 9:30 a linka č. 8 v 9:05, 9:25 a v 9:45 hodin). Doba jízdy je v obou případech jen 7 minut. Fara stojí blízko železničního podchodu.

29. 10.

Oslavy 70. výročí vzniku sboru ČCE v Litoměřicích

Litoměřice

Tento rok je tomu 70. let, co z kazatelské stanice třebenického sboru vznikl evangelický sbor v Litoměřicích. V neděli 29. 10. za to chceme spolu s našimi hosty při slavnostních bohoslužbách Bohu poděkovat. A také se sdílet o uplynulém, přítomném a budoucím čase v životě evangelíků a evangeliček na Litoměřicku. Přijedťe, zveme vás! Z programu: 9:00 bohoslužba s Večeří Páně (synodní kurátor Vladimír Zikmund) 10:30 vzpomínání u kávy 11:30 společný oběd 12:30 bojovka pro rodiny 14:00 historie sboru 14:20 pozdravy hostů 15:00 spolupráce sboru a diakonie 15:15 představení almanachu 18:00 koncert Pláče kočka

1. 11.

Naši pěvci - benefiční koncert pro Milíčovu kapli

Kostel ČCE Praha-Vinohrady, Korunní 60

Program: A. Dvořák: Lužanská mše, J.S. Bach: Jesu, meine Freude. Sbormistři: Lydie Härtelová a Filip H. Härtel Naši pěvci budou zpívat pro obnovu Milíčovy kaple v Malešicích, dlouho nevyužívaného objektu, který získal a obnovuje pražský sbor Ochranovského seniorátu Českobratrské církve evangelické.

4. 11.

Setkání učitelů nedělní školy

Praha, Husův dům (Jugmannova 9)

Předběžný sobotní program: Přednáška Jiřího Mrázka Ježíš jako postava v evangeliích / Jak interpretovat Ježíše; odpolední tematické dílny (Principy heterogenní skupiny, Biblické postavičky, Aktivity pro věkovou skupinu 12–14 let, Dítě s postižením v NŠ, …)

11. 11.

Konvent brněnského seniorátu

Brno, Lidická 719/79

11. 11.

Západočeský konvent

Informace u Mikuláše Zoubka. Místo bude upřesněno.

11. 11. 2017 — 7. 1. 2018

Katecheze Godly Play . certifikovaný kurz

FS ČCE Sedlec-Prčice

První certifikovaný kurz pro vypravěče Godly Play, katecheze s principy Montessori pedagogiky. Dva víkendy v termínech 11.-12.11.2017, 6.-7.1.2018

12. — 16. 11.

Kontextuální pastýřská péče. Seminář pro kazatele

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Před Bohem nestojím sám, ale s druhými lidmi, držíme se za ruce. A stejně tak: když stojíme spolu a držíme se za ruce, vždy stojíme před Bohem. Konflikty a problémy nelze řešit izolovaně. Důležitý je kontext vztahů, ve kterých žijeme, resp. jsme žili, zvláště pak v rodině. Kontextuální pastýřská péče vidí jako cestu k řešení problémů napravení a uzdravení vztahů a obnovu důvěry. Téma: vina a odpuštění. Kurz bude částečně věnován teorii kontextuální pastýřské péče. Odborně je povedou holandští lektoři Annette Melzer a Ids Smedema. Překládat bude Jana Pellarová, seminář připravuje Lenka Ridzoňová.

17. — 19. 11.

31. Sbormistrovský kurz se Sigrid Pold (Estonsko)

Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem

Srdečně zveme (nejen) evangelické sbormistry, nové zájemce o sbormistrovství, zpěváky, varhaníky, církevní hudebníky a teology na 31. sbormistrovský kurz, který proběhne v termínu 17. - 19. 11. 2017 ve středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem. Sigrid Pold vystudovala na Hudební akademii v Tallinnu (obor řízení sboru a hudební pedagogiku) a estonské dějiny na Univerzitě v Tallinnu. Živý se jako kulturní manažerka v městě Kohila. V r. 1993 založila komorní mládežnický chór v evangelickém sboru v Hageri, který stále vede. Již 18 let je ve Spolku evangelických církevních hudebníku v Estonsku, kde v současné době je v předsednictvu v roli náměstkyni předsedy. Mezi jejími úkoly spadá výběr hudby a organizování velkých setkání pěveckých sborů. Od r. 2002 je delegátkou Evropské konference evangelické církevní hudby za Evangelickou lutherskou církev v Estonsku. Program kurzu: 1. Nácvik a interpretace přenádherných sborových zpěvů estonských skladatelů (latina, estonština). Obtížnost vybraných skladeb: jednoduchá - středně těžká. 2. Estonská evangelická církevní hudba – přednáška s hudebními ukázkami 3. Pobožnosti se zpěvy, které budou v novém Evangelickém zpěvníku 4. Příprava programu a vystoupení na koncertu v neděli 19. 11. 2017 ve 13:30 hod. v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem, kde budou také účinkovat studenti a absolventi Semináře církevní hudby Evangelické akademie. Vybrané skladby budou dirigovat Jitka Katovská, Lucie Kotková, Lýdie Špániková a Radek Fér. Zahájení kurzu bude výjimečně v pátek odpoledne, tj. 17. 11. 2017 v 16 hod. v kapli Sola gratia. Poplatek za kompletní stravu (vč. páteční večeře) a ubytování na osobu činí 1.320 Kč (ubytování v hlavní budově), příp. 1260 Kč (ubytování v tzv. chaloupce). Na kurz je možno se přihlásit formou závazné přihlášky do 11. 11. 2017. Nelze se přihlásit jenom na část kurzu. Přihlášku formou jednoduchého mailu je možno poslat na e-mail: moravetz@e-cirkev.cz, v přihlášce je třeba uvést jméno a příjmení, věk, bydliště, případné přání vegetariánské či masité stravy, telefon. Odhlášení z kurzu je možné provést do 15. 11. 2017. Na podhostýnské sboropění se opět těší Ladislav Moravetz celocírkevní kantor Českobratrské církve evangelické

4. — 6. 12.

Seminář pro pastorační pracovnice

Jinřichův Hradec

Seminář pro pastorační pracovnice a pracovníky ČCE.

10. 12.

Adventní zpívání

Sokolov

Informace u br. f. Pavla Knorka.

14. 12.

Adventní bohoslužba Diakonie Západ

Plzeň, Korandův sbor

Informace u Ondřeje Pellara.

16. — 18. 5. 2019

Zasedání synodu ČCE

Praha