Nejbližší události (další můžete nalézt na Přihlášky.srcce.cz s možností on-line přihlášení)

5. 11.

100 let pěveckého sboru Jeronym

Betlémská kaple na Žižkově

Zveme vás na děkovné bohoslužby - Přijďte a oslavte s námi stoleté výročí Jeronyma působícího při 1. sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 3 – Žižkově. Betlémská kaple na Žižkově, Prokopova 4/216, 5. listopadu 2021, v 18.30 hodin

5. — 7. 11.

37. Sbormistrovský kurz v Sola gratia

Bystřice pod Hostýnem

Srdečně zveme (nejen) evangelické sbormistry, nové zájemce o sbormistrovství, zpěváky, varhaníky, církevní hudebníky a teology na 37. sbormistrovský kurz, který proběhne v termínu 5. - 7. 11. 2021 v rekreačním středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem. Na tomto kurzu se budeme věnovat jak sborové tvorbě, kterou budou dirigovat studenti Semináře církevní hudby Evangelické akademie, tak i nově napsané skladbě pro sbor a klavír na texty tzv. nebeské liturgie z knihy Zjevení. Při závěrečném koncertu, který proběhne 7.11.2021 ve 13:30 hod. v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem, zazní také výběr z Dvanácti preludií pro klavír, určené jak pro liturgické užívání, tak i pro koncert, které jsem letos dokončil. Zahájení kurzu bude v pátek 5. 11. 2021 v 19:30 hod. v kapli Sola gratia. Poplatek za kompletní stravu (sobota plná penze, neděle polopenze) a ubytování (2 noci) činí 1.920 Kč / osoba. Cena za jeden výtisk skladby „Vidění“ je 100 Kč. Cena na jeden výtisk „Dvanáct preludií pro klavír“ je 50 Kč. Přihlášku formou jednoduchého mailu je možno poslat na e-mailovou adresu moravetz@e-cirkev do 31. 10. 2021. Nelze se přihlásit jenom na část kurzu. V přihlášce je třeba uvést jméno a příjmení, věk, bydliště, přání o masitou nebo vegetariánskou stravu, telefon a event. zájem o klavírní sbírku preludii. Odhlášení z kurzu je možné provést do 2. 11. 2021.Na podhostýnské sboropění se opět těší Ladislav Moravetz, celocírkevní kantor Českobratrské církve evangelické