Nejbližší události (další můžete nalézt na Přihlášky.srcce.cz s možností on-line přihlášení)

20. 6.

Zrození varhan

Plzeň – Korandův sbor

Vážení přátelé, v Korandově sboru Církve českobratrské evangelické v Plzni, Anglické nábřeží 13, jsme v letech 2017 – 2019 provedli kompletní restaurování varhan. Na závěr chceme využít výsledek prací odborníků varhanářské dílny Dlabal – Mettler s.r.o., a dalších znalců a varhaníků k uspořádání tří seminářů pod souhrnným názvem „Zrození varhan“, určených pro pedagogy a studenty varhanní hry, organology, varhaníky atd. V registračním formuláři (https://drupal6.evangnet.cz/node/7) najdete jejich program, a můžete se na některý z nich přihlásit. Semináře jsou zdarma, po ukončení každého z nich je možno přispět dobrovolným darem. Informace o projektu restaurování varhan najdete na stránkách Korandova sboru ČCE v sekci Varhany. Srdečně Vás na semináře zveme. Josef Beneš, kurátor Farního sboru ČCE v Plzni – Korandův sbor, mobil 602442472, e-mail jos.ben@seznam.cz.

21. — 22. 6.

Večer chval a deskoherní noc

Přeštice

Večer chval s návaznou akcí pro starší mládež - deskové hry.

22. 6.

Přástky na faře - červen

Horní Dubenky

přijďte na další výtvarné odpoledne na faře - v sobotu 15. června od 16 hodin budeme vyrábět přírodní kosmetiku Více info na plakátě

22. 6.

Rodinné sportovní odpoledne

Přeštice

Sportovní hry pro všechny členy rodiny. Tentokráte zkusíme softbal.

22. — 29. 6.

Tábor pro děti a mládež s postižením (TAP)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vedou Zdeněk Šorm a Richard Dračka, ubytování ve Velkém táboře.

24. — 30. 6.

Mezinárodní řemeslný workcamp + seminář

Horský domov Herlíkovice / Kunzárna (Fischerbaude)

Spolek SEM Přátelé Herlíkovic vás zve na letní mezinárodní ý pobyt, který připravujeme se Stáňou Šimuniovou koordinátorkou dobrovolníků ASF -Servitus. Pobyt na Horském domově v Krkonoších se koná poslední týden v červnu. Tentokrát ho chceme pojmout jako řemeslný workcamp tradičních ale často zapomenutých řemesel, jejíž znalost opadla i kvůli proměnám obyvatelstva v pohraničí. Seminární část pobytu pak bude zaměřena dle tématu roku ČNFB (Překonávání dělících hranic ve společnosti). Plánujeme i výlet do hor. Pobyt bude již tradičně zakončen česko -německou bohoslužbou u příležitosti výročí kostela a společným obědem na Horském domově (v neděli 30.6). Letos si připomeneme 115. let od jeho dokončení. Opět plánujeme i koncert nebo divadlo. Zatím máme málo českých účastníků, zatímco mladých Němců z ASF je 14. Tito dobrovolníci žijí celý rok v České republice a diskuze o jejich zkušenostech z pobytu v naší zemi je vždy zajímavá, proto Vás zveme k účasti. Přihlášky:prateleherlikovic@seznam.cz

29. 6. — 6. 7.

Integrovaný rodinný pobyt (RPP 1)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Akce je určena pro rodiny s dětmi s postižením i bez, cílem je pomoci rodičům v jejich péči o dítě s postižením a zároveň dopřát odpočinek ať už s dětmi nebo bez nich. Vedou Radka Včelná a Lydie Bauerová.

29. 6. — 13. 7.

Lesní brigáda

Kunvald

30. 6.

Parrésia 2019 (1/7)

Horní Dubenky

PŘEDSUDKY NECHTE V ŠATNĚ - zážitková instalace Hluboce zakořeněné názory jsou konfrontovány s osudy skutečných lidí a nutí nás k zamyšlení a je jen na nás, zda přehodnotíme postoje.

30. 6. — 7. 7.

Letní tábor pro menší děti

Přeštice

Letní tábor v prostorách přeštické fary pro děti od 6 do 10 let.

30. 6. — 7. 7.

Tábor

Kraslice

Informace u br. Davida Brahy

30. 6. — 13. 7.

13denní tábor pro děti školního věku (TA 1)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Doporučený věk: sedm (dítě po dokončení prvního roku školní docházky) až patnáct let. Vede Eliáš Cízl.

6. — 13. 7.

Rodinný pobyt s dětmi s postižením (RPP 2)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vedou Jan Mikschik a Denisa Sochorová.

7. 7.

150 let evangelického kostela v Čáslavi

Čáslav

„Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé…“ (Žalm 127,1) Srdečně a s vděčností vás zveme na OSLAVU 150. VÝROČÍ EVANGELICKÉHO KOSTELA V ČÁSLAVI V neděli 7.7. 2019 od 9,15 hodin Program oslav 9:15 – bubnování před kostelem (Nsango malamu) 9:30 – slavnostní bohoslužby s Večeří Páně – synodní senior Daniel Ženatý, hudební doprovod česko-africká vokální skupina Nsango malamu (v překladu „dobrá zpráva“) 10:30 - pozdravy a přání, vyhlášení vítězů výtvarné soutěže "Evangelický kostel v Čáslavi" 10:45 – pár slov k historii kostela a vernisáž výstavy o historii kostela 11:00 – koncert skupiny Nsango malamu 12:00 – občerstvení Farní sbor Českobratrské evangelické v Čáslavi

7. 7.

Parrésia 2019 (2/7)

Horní Dubenky

AKVARELY EVY FRÜHAUFOVÉ - výstava Výstava bude k viděné i další letní nedělní dopoledne

7. 7.

Ekumenická bohoslužba u Prokopa

Lestkov

Informace u s. f. Juliany Hamariové

7. — 14. 7.

Kemp mládeže pod jednou střechou 2019

Strmilov

Spoluorganizováno se SEM v ČR z.s. Letní kemp mládeže navazuje na evangelickou tradici setkávání mladých věřících. Už šest let se v jeden okamžik na jednom místě setkává několik desítek účastníků, z nichž většina je ve věku 14 – 18 let (přijíždějí ale i mladší a starší). Akci organizuje Českobratrská církev evangelická, vítáni jsou však i lidé z jiných církví nebo bez vyznání. Letos si účastníci mohou vybrat z těchto kurzů: sportovní, loutky, muzikál a ekologický. Připravena bude také řada dalších workshopů a biblický program. Při přihlášení do 31. května je cena pro účastníky 2200 Kč. Členové SEM v ČR platí 2100 Kč. Sourozenci platí každý 2000 Kč. Ti, kdo se přihlásí později, zaplatí jednotnou cenu 2500 Kč. Web akce: http://kemp.semcr.cz

13. — 20. 7.

Česko-německo-švýcarské setkání mládeže 15-20let

Německo- Bodensee - Konstanz

Týdenní tématicko - sportovní pobyt mládeže tří zemí na břehu Bodamského jezera. V němčině i angličtině , překlad zajištěn. Akce v rámci projektu "Tripolis"

13. — 20. 7.

Rodinný pobyt se školními dětmi (RP 2)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vedou Lukáš a Olga Klímovi.

13. — 20. 7.

Rodinný pobyt s menšími dětmi (RP 1)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Petr Kulík, farář ČCE v Javorníku nad Veličkou