Nejbližší události

3. 3.

Kurz Možnosti komunikace ve skupině prostř.hudby..

VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kurz Možnosti komunikace ve skupině prostřednictvím hudby, pohybu a výtvarné činnosti. Cílem kurzu je teoreticky a prakticky seznámit účastníky s expresivními neverbálními technikami, kterými je možno navazovat, podporovat a obnovovat komunikaci ve skupinách dětí, dospívajících i dospělých, včetně skupin s výchovným či terapeutickým zaměřením, umožnit osobní zkušenost s expresivními technikami a jejich uplatněním ve skupině, aktivizovat vnitřní zdroje a tvůrčí schopnosti účastníků a posílit jejich motivaci k využití těchto technik ve vlastní praxi.

3. — 4. 3.

Porada mládeže

Brno

Porada mládeže zástupců ze seniorátů se bude konat v Brně. Poroda bude tentokrát volební. Bude se volit nový Celocírkevní odbor mládeže a noví zástupci mládeže na Synod. Vyzýváme tedy předsedy jednotlivých SOMů, aby se zamysleli a vybrali dopředu své kandidáty, kteří by chtěli do poradního odboru kandidovat. V průběha měsíce ledna 2017, očekávejte další podrobné informace.

10. — 12. 3.

Kurz Úvod do sociálního zemědělství

VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2, okolí Prahy

Sociální zemědělství je inovativní přístup, který sdružuje multifunkční zemědělství s integračním zaměstnáváním a sociálními a vzdělávacími službami na místní úrovni. Přispívá v rámci produkce zemědělského zboží k blahobytu a sociální integraci osob se specifickými potřebami a k rozvoji venkovských komunit. Kurz nabízí celkový přehled o historii a současnosti sociálního zemědělství v Evropě a v České republice, typologii farem a organizací, cílových skupin atd. sociálního zemědělství. Kurz se věnuje dalším tématům, která se váží k zemědělské farmě jako důležitému partnerovi místního rozvoje na venkově (WWOOF, KPZ, komunitní a sociální zahrady). Kurz nabízí široký prostor pro řešení konkrétních problémů z této oblasti. Součástí kurzu je exkurze na dvě sociální farmy.

11. 3.

Kruh s Joelem Rumlem

Evangelická fara v Rovečném

Na sobotu 11. března od 17.00 zveme na faru v Rovečném, k setkání v Kruhu - s Joelem Rumlem. O (farářských) zkušenostech ze západu a severu, o službě v německé Falci a ústeckém seniorátu.

12. — 19. 3.

Jarní kurz mladší mládeže

Křížlice

Tradiční kurz pro mladší mládež. S biblickým a volnočasovým programem. Kurz povedou Saša Jacobea (farářka sboru ČCE Brno II) a Jakub Martinů. Hlaste se na: http://prihlasky.srcce.cz/ od 10. 1. 2017. Cena pobytu: při včasném přihlášení a zaplacení do 10. 2. 2017: 2000,-Kč, později 2200,-Kč.

15. 3.

Zaniklé vsi v okolí Černošína

Farní sbor ČCE, Husova 249, Černošín

O těchto místech v krajině kolem Černošína, Lestkova, Olbramova, Kořene a Domaslavi bude hovořit Mirka Válová, vůdčí postava sdružení Pomozme si sami. Už delší dobu se zabývá kulturou a kulturním dědictvím tohoto kraje. Zasazují se za kostely, kapličky, křížky, staré stromy, cesty a také soudržnost a sebevědomí místních obyvatel, a to především prací s dětmi a mládeží, která přijede spolu s ní prezentovat své aktivity.

17. 3.

Setkání Kruhu č.-něm. porozumění

Setkání Kruhu česko-německého porozumění v Aši. Informace u s. f. C. W.-Chamrádové.

18. 3.

Poznávací den Godly Play

FS ČCE Sedlec-Prčice

Seminář pro zájemce o GODLY PLAY, katechezi vycházející z pedagogiky Montessori, vypracovanou Jeromem W. Berrymanem (USA). Dopoledne trocha teorie a diskuse, po obědě dva příběhy v originálně zařízené místnosti, diskuse, osvědčení o účasti na kurzu. Cena nevysoká na pokrytí nákladů a na drobné občerstvení. Kontakt Petra Bandhauer: petrabandhauer@centrum.cz; 776740099.

18. 3.

Seminář historické společnosti VERITAS

ČCE Pardubice, Sladkovského 638

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již čtyřicátý pátý seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy, tentokrát na téma: Proměna civilizací kolem Středozemního moře a v Evropě. Přednášku zaměřenou na pohled do zákonitostí vývoje v minulosti a pojednání nového civilizačního a kulturního přelomu v 21. století, prosloví doc. PhDr. Eva Melmuková, farářka, historička a archivářka, emeritní moderátorka VERITAS. Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 18. března 2017 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

5. — 8. 4.

Seniorátní dny křesťanské rodiny

Příchovice u Přeštic

Informace u M. Krejčího a M. Sterzika.

13. 4.

Velikonoční bohoslužba Diakonie Západ

Plzeň, Korandův sbor

Informace u Ondřeje Pellara.

22. 4.

Poznávací den Godly Play

FS ČCE Sedlec-Prčice

Seminář pro zájemce o GODLY PLAY, katechezi vycházející z pedagogiky Montessori, vypracovanou Jeromem W. Berrymanem (USA). Dopoledne trocha teorie a diskuse, po obědě dva příběhy v originálně zařízené místnosti, diskuse, osvědčení o účasti na kurzu. Cena nevysoká na pokrytí nákladů a na drobné občerstvení. Kontakt Petra Bandhauer: petrabandhauer@centrum.cz; 776740099.

22. — 28. 4.

Pobyt pro rodiče a prarodiče s malými dětmi

Horský domov Herlíkovice

Vede Lenka Ridzoňová, farářka v Praze–Střešovicích.

28. 4. — 1. 5.

Jarní brigáda

Herlíkovice

Opět se koná úspěšná jarní brígáda, kterou povede farář Jaromír Strádal. Pracovat se bude okolo horského areálu v Herlíkovicích. Letos ve spolupráci s novými správci s Olgou a Benem Klineckými. Brigáda je pro účastníky zcela zdarma, nejsou žádné poplatky. Jedinou cenou je vaše pracovní nasazení.

29. 4. — 5. 5.

Evangelická krása (setkání, uvažování, rozhovory)

Sola fide, Janské Lázně

Tradiční setkání v Janských Lázních, s tradičně nabitým programem, pod netradičním názvem. Tematická řada: krása Písma, hudby, architektury a výtvarného umění, krása pomoci a krása vztahů ve sboru, přednášejí Daniel Matějka, Jan Roskovec, Pavel Hanych, Sixtus Bolom–Kotari a Jan Plecháček. Biblický program: Jonáš (Daniel Matějka st.). Vedení pobytu: Joel Ruml.

30. 4.

Posvícení v Podhradí

Podhradí u Aše

Informace u br. f. Pavla Kučery.

3. — 8. 5.

Duchovní cvičení (kurz 192)

Kolín

Srdečně zveme na ekumenickou duchovní obnovu, která je organizována ve spolupráci s Kolínským klášterem. Na akci se hlaste prosím přes stránky kolínského kláštera viz níže.

12. 5. — 3. 6.

Kurz Muzikoterapie pro celostní rozvoj

VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Cílem kurzu je v rámci muzikoterapeutické skupinové práce v sobě aktivizovat zdroje pro překonání možných blokací a nastartovat v sobě procesy pro další celostní rozvoj osobnosti. Celostní přístup v MT je možný na základě interdisciplinárního pojetí práce s člověkem a skupinou. Skrze metody a techniky muzikoterapie se tedy budeme pokoušet vzájemně propojovat fyziologickou, psychickou, sociální i transcendentální rovinu naší osobnosti. Přínosem reflektování těchto zkušeností a jejich sdílení v bezpečné uzavřené skupině by mělo být lepší porozumění vlastní situaci, vlastním potřebám, vlastnímu příběhu a výzvám, které se před námi objevují. Kurz se koná ve dnech 12. 5., 13. 5., 2. 6. a 3. 6. 2017 Kurz se koná ve výše uvedené termíny vždy v pátek od 16:00 do 19:15 a v sobotu od 8:30 do 16:00.

14. — 16. 5.

Odcházení. Seminář pro kazatelky a kazatele

Penzion Tisůvka, Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

Co prožívá kazatel, který odchází ze sboru (na jiný sbor, do důchodu…), co opouští, jak se s tím vyrovnat; co by určitě neměl dělat, co by dělat naopak měl; jaká jsou úskalí, kterým se téměř nedá vyhnout; jak lze loučení a odchod zahrnout do liturgie… Rozhovor o těchto otázkách povedou Jakub Keller a Jan Keřkovský.

19. 5.

Setkání Kruhu č.-něm. porozumění

Schönbrunn

Informace u s. f. C. W.-Chamrádové