Sborová zásilka
Sborová zásilka 6/2021

Sborová zásilka 6/2021

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte prosím několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

Vyhlášení celocírkevní sbírky pro sociální a charitativní činnost Personální a organizační změny v ÚCK k 20. 9. 2021...

20.09.2021
Sborová zásilka 5/2021

Sborová zásilka 5/2021

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte prosím několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

Grantový systém ČCE – výzvy na rok 2022 Výzva ke kontrole a aktualizaci údajů o sborech pro přípravu schematismu EK 2022...

Sborová zásilka 4/2021

Sborová zásilka 4/2021

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte prosím několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

Vyhlášení celocírkevní sbírky pro Diakonii Směrnice synodní rady ČCE: - Průvodní dopis

- Krizová komunikace v ČCE...

Svolání 3. zasedání 35. synodu ČCE

Svolání 3. zasedání 35. synodu ČCE

V souladu s ustanovením Řádu o správě církve (čl. 38) svolává synodní rada ČCE na návrh předsednictva synodu 3. zasedání 35. synodu ČCE na dny 20. – 22. května 2021.

Sborová zásilka 3/2021

Sborová zásilka 3/2021

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte prosím několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

Vyhlášení celocírkevní sbírky na Hlavní dar lásky pro rok 2021 + podrobnější informace o projektu FS ČCE v Brně-Židenicích...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 2/2021

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte prosím několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

Vyhlášení celocírkevní sbírky na tisk ČCE a jinou publikační činnost Informativní pošta:

Aktuální informace z...

Sborová shromáždění (nejen) v nouzovém stavu

Sborová shromáždění (nejen) v nouzovém stavu

Synodní rada projednala možnosti konání sborových shromáždění a dospěla k závěru, že je aktuálně nelze konat. Tento pokyn vyhlašujeme do odvolání bez ohledu na to, zda bude nouzový stav prodloužen. 

Celé sdělení synodní rady naleznete v přiloženém dopise.

12.02.2021
foto není k dispozici

Sborová zásilka 1/2021

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte prosím na počátku nového roku několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

Vyhlášení celocírkevní sbírky na křesťanskou službu Informace k vyplňování evidenčního dotazníku...

Sborová zásilka 6/2020 - listopad/prosinec

Sborová zásilka 6/2020 - listopad/prosinec

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte prosím několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

Vyhlášení celocírkevní sbírky pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů...

Sborová zásilka 5/2020 - říjen

Sborová zásilka 5/2020 - říjen

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte prosím několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

Dopis synodní rady sborům Vyhlášení celocírkevní sbírky na Jubilejní toleranční dar Informace z Ústředního...

Sborová zásilka 4/2020 - srpen

Sborová zásilka 4/2020 - srpen

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte prosím několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

Svolání 2. zasedání 35. synodu ČCE Vyhlášení celocírkevní sbírky pro Evangelickou akademii Informativní pošta:

...

Inzerát na vedoucí/ho oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK

Inzerát na vedoucí/ho oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK

Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické hledá vedoucí/ho oddělení výchovy a vzdělávání.

Sborová zásilka 3/2020 - květen

Sborová zásilka 3/2020 - květen

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte prosím několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

Vyhlášení celocírkevní sbírky pro Diakonii Vyhlášení celocírkevní sbírky solidarity Dopis synodní rady ke slavení...

Pastýřský list synodního seniora

Pastýřský list synodního seniora

Pokusme se současný čas omezení přijmout jako dar. Je důležité, abychom jedni druhým přáli dobré věci, aby naše slova prospívala trpělivosti a naději. Podporujme ty, na jejichž bedrech leží odpovědnost za fungování nutných služeb.

14.03.2020
Informace k chodu ÚCK ČCE v následujících dnech

Informace k chodu ÚCK ČCE v následujících dnech

Z důvodů rostoucího rizika infekce zejména v prostředcích MHD umožňujeme pracovníkům ÚCK širší využití práce z domova.

foto není k dispozici

Sborová zásilka 2/2020 - únor

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte prosím opět několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

Vyhlášení celocírkevní sbírky na tisk a jinou publikační činnost Postavení presbyterů v ČCE – průvodní dopis +...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 1/2020 - leden

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte na prahu nového roku několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

Vyhlášení celocírkevní sbírky na křesťanskou službu Pracovní a jiné cesty - informační dopis

-...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 8/2019 - prosinec

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte na prahu Vánoc několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

Vyhlášení sbírky pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 7/2019 - listopad

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

Nová příručka „Praktický rádce pro povolávání farářů a jáhnů v ČCE“ Podpora při tvorbě rozvojových projektů Fond...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 6/2019 - říjen

Milé sestry, milí bratři,

přijměte několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

Vyhlášení sbírky na Jubilejní toleranční dar Informace z ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty Dopis synodní rady ke...

foto není k dispozici

Mimořádná sborová zásilka – celocírkevní sbírka

Celocírkevní sbírka pro sociální a charitativní pomoc.

foto není k dispozici

Sborová zásilka 5/2019 - září

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

Sběr dat pro výpočet poměrné části odvodu do PF na r. 2020 (usnesení 1. zasedání 35. synodu č. 51/5)  

Informativní...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 4/2019 - srpen

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

Vyhlášení celocírkevní sbírky pro Evangelickou akademii Církevní zřízení a řády ve znění platném po 1. zasedání 35....

foto není k dispozici

Sborová zásilka 3/2019 - červen

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte na počátku léta několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

Výzva ke kontrole a aktualizaci údajů o sborech pro přípravu schematismu EK 2020 Informativní pošta:

...

foto není k dispozici

Mimořádné sborové zásilky

Celocírkevní sbírka solidarity

Celocírkevní sbírka pro Diakonii ČCE

Celocírkevní sbírka na Hlavní dar lásky

 

 

 

1.04.2019
foto není k dispozici

Sborová zásilka 2/2019 - březen

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte na počátku postního období několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost Svolání 1. zasedání 35. synodu ČCE Postup při podání...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 1/2019 - leden

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte na prahu nového roku několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta: Sbírka na křesťanskou službu Informace z ekonomického oddělení ÚCK - výkaz hospodaření sborů za r. 2018 a...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 11/2018 - prosinec

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte na prahu Vánoc a sklonku kalendářního roku několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

Sbírka pro bohoslovce a vikariát 2018 Farářský kurz 2019 - Dopis synodní rady...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 10/2018 - listopad

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

Pozvání na konferenci ke strategickému plánu ČCE Termíny zasedání synodní rady v roce 2019 Přístup ke sborovým e-mailům, resp....

foto není k dispozici

Sborová zásilka 9/2018 - říjen

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

Sbírka na pomoc postiženým zemětřesením v Indonésii Poděkování za účast na oslavách výročí církve v Pardubicích, připomenutí...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 8/2018 - září

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

Připomenutí celocírkevní sbírky pro sociální a charitativní pomoc  

Informativní pošta:

Nabídka Hesel Jednoty bratrské...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 7/2018 - srpen

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

Vyhlášení celocírkevní sbírky pro Evangelickou akademii Usnesení synodu č. 29 – výzva k přímluvám a podpoře kazatelů...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 6/2018 - červenec

Milé sestry, milí bratři,

přijměte několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta: Usnesení 4. zasedání 34. synodu ČCE Usnesení jsou dostupná na webu www.ustredicce.cz pod rubrikami Vedení církve / Synod / Usnesení...

foto není k dispozici

Mimořádná sborová zásilka – ochrana osobních údajů

Vážené sestry, vážení bratři,

na základě připomínek ze sborů si Vám dovoluji zaslat odpovědi na několik často kladených dotazů týkajících se ochrany osobních údajů v ČCE.

S bratrským pozdravem

Adam Csukás, právník ÚCK ČCE

foto není k dispozici

Mimořádná sborová zásilka - veřejná sbírka

Milé sestry, milí bratři,

 

zasíláme z ústředí sborovou zásilku týkající se letošních oslav 100. výročí církve a jejich financování:

Dopis synodního seniora a synodního kurátora o vyhlášení veřejné sbírky

Informační letáky k veřejné sbírce...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 5/2018 – květen

Milé sestry, milí bratři,

přijměte z ÚCK několik informací:

Úřední pošta:

Vyhlášení celocírkevní sbírky pro Diakonii Upozornění na iniciativu Okupace 1968 – výzva spoluobčanům Informativní pošta:

Pozvání na kurz Církev živě,...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 4/2018 – březen

Milé sestry, milí bratři,

přijměte z ÚCK několik informací:

 

Úřední pošta:

Svolání 4. zasedání 34. synodu ČCE Vyhlášení sbírky na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty Informace k povinnosti ochrany osobních údajů (GDPR) Oznámení...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 3/2018 – únor

Milé sestry, milí bratři,

přijměte z ÚCK několik informací:

Úřední pošta: Slovo synodní rady pro postní období Povzbuzení ke studiu teologie Vyhlášení celocírkevní sbírky na tisk a jinou publikační činnost Poděkování za sbírku pro...

Sborová zásilka 2/2018 – leden II

Sborová zásilka 2/2018 – leden II

Milé sestry, milí bratři,

přijměte z ÚCK několik informací:

Úřední pošta:

Informace z ekonomického oddělení - výkaz hospodaření za rok 2017 spolu s rozpočtem na rok 2018

- přehled celocírkevních sbírek a plateb usnesených synodem na rok 2018 –...

Sborová zásilka 1/2018 – leden

Sborová zásilka 1/2018 – leden

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte z ÚCK několik informací:

Biblické heslo pro rok 2018 Nové logo ČCE – dopis synodní rady + příloha , praktické informace pro sbory Modlitební týdny 2018 S přáním dobrého roku

 

Jaromír...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 10/2017 - prosinec

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z ÚCK.

 

Úřední pošta:

Publikační projekt „Kniha příběhů víry“ Farářský kurz 2018 - Dopis synodní rady staršovstvům a kazatelům

- Program FK 2018

-...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 9/2017 - listopad

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z ÚCK.

 

Úřední pošta:

Vyhlášení sbírky pro bohoslovce a vikariát Termíny zasedání synodní rady v r. 2018 Informace pro sbory o možnosti investování v rámci investiční strategie...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 8/2017 - září II

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z ÚCK.

 

Úřední pošta:

Informace o změnách v oprávnění k uzavírání sňatků Vyhlášení sbírky na sociální a charitativní pomoc Vyhlášení sbírky na Jubilejní toleranční dar...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 7/2017 - září

Milé sestry, milí bratři,

 

obsahem této sborové zásilky jsou především výstupy z letošního květnového zasedání synodu ČCE. Prosíme, věnujte jí pozornost.

 

Úřední pošta:

Zahájení řízení o změnách Církevního zřízení ČCE, Řádu pro...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 6/2017 - srpen

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z ÚCK.

 

Úřední pošta:

Vyhlášení sbírky na křesťanskou službu Církev v proměnách času – příprava III. dílu Uzavírání nových smluv o bydlení farářů a jáhnů...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 5/2017 - červen

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z ÚCK.

 

Úřední pošta:

Usnesení 3. zasedání 34. synodu ČCE Usnesení jsou dostupná na webu ustredicce.cz pod rubrikami Vedení církve/Synod/Usnesení synodů

Kromě přímého náhledu...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 4/2017 - květen

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z ÚCK.

 

Úřední pošta:

Vyhlášení celocírkevní sbírky na Diakonii a připomínka Dne pro Diakonii Vyhlášení celocírkevní sbírky solidarity  

Informativní pošta:

...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 3/2017 - duben

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z ÚCK.

 

 

Úřední pošta:

Svolání 3. zasedání 34. synodu ČCE Informativní pošta:

Organizační schéma ÚCK Od 1. 4. 2017 platí změny v organizační struktuře ÚCK....

28.04.2017
foto není k dispozici

Sborová zásilka 2/2017 - únor/březen

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z ÚCK.

 

 

Úřední pošta:

Slovo synodní rady pro postní čas roku 2017 Doplnění pokynů ke směrnici o určení výše poplatků za bydlení farářů a jáhnů Informativní pošta:...

2.03.2017
foto není k dispozici

Sborová zásilka – leden 2017

Sborová zásilka 1/2017 - leden

 

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z ÚCK.

 

Úřední pošta:

Vyhlášení celocírkevní sbírky na tisk a jinou publikační činnost Informace z ekonomického oddělení ÚCK  

...

19.01.2017
foto není k dispozici

Sborová zásilka 10 - 2016

Sborová zásilka 10/2016 - prosinec

 

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z ÚCK.

 

Úřední pošta:

Směrnice SR o určení výše poplatků za bydlení farářů a jáhnů - Průvodní dopis

- Směrnice

- Vzor...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 9 - 2016

Sborová zásilka 9/2016 - listopad

 

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z ÚCK.

 

Úřední pošta:

Vyhlášení sbírky pro bohoslovce a vikariát Reakce SR na zneužívání pojmu „křesťanské hodnoty“ (zveřejněno...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 8 - 2016

Sborová zásilka 8/2016 - září

 

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte na prahu podzimu několik informací z ÚCK.

 

Úřední pošta:

Vyhlášení sbírky pro sociální a charitativní pomoc Vyhlášení sbírky na Jubilejní toleranční dar...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 7 - 2016

Sborová zásilka 7/2016 - srpen

 

Milé sestry, milí bratři,

přijměte z ÚCK opět několik informací.

 

Úřední pošta:

Zahájení řízení o změnách Církevního zřízení + příloha (synodní tisk č. 18/6) Vyhlášení celocírkevní...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 6/2016 - červen II

Milé sestry, milí bratři,

 

pozdravujeme Vás z ÚCK na počátku prázdnin a předáváme Vám opět několik informací.

 

Úřední pošta:

Usnesení 2. zasedání 34. synodu ČCE Usnesení jsou dostupná na webu e-církev.cz pod rubrikami Kdo...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 5 - 2016

Sborová zásilka 5/2016 - červen

Milé sestry, milí bratři,

 

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací.

 

Úřední pošta:

Vyhlášení celocírkevní sbírky solidarity sborů  

Informativní pošta:

...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 4 - 2016

Sborová zásilka 4/2016 - květen

 

Milé sestry, milí bratři,

 

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací.

 

Úřední pošta:

Oprávnění k uzavírání sňatků - doplnění Upozornění MK ČR – oddělování...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 3 - 2016

Sborová zásilka 3/2016 - duben

 

Milé sestry, milí bratři,

 

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací.

 

Úřední pošta:

Svolání 2. zasedání 34. synodu ČCE, Praha, 19.-21.5.2016 Oprávnění k uzavírání...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 2 - 2016

Sborová zásilka – únor 2016

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací.

Úřední pošta:

Vyhlášení velikonoční sbírky na Hlavní dar lásky pro rok 2016 Kurzy a semináře v rámci...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 1 - 2016

Sborová zásilka – leden 2016

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací.

Úřední pošta:

Biblické heslo pro rok 2016 Vyhlášení sbírky na tisk a jinou publikační činnost Informace...

foto není k dispozici

Sborová zásilka – prosinec 2015

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK při příležitosti předání poslední sborové zásilky v letošním roce. Obsah zásilky následující:

Úřední pošta:

Usnesení 1. mimořádného zasedání 34. synodu ČCE + přílohy: - prohlášení...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 11/2015

Sborová zásilka – prosinec 2015

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK s další sborovou zásilkou následujícího obsahu

Úřední pošta:

Nové složení Synodní rady ČCE Termíny zasedání SR v roce 2016 Vyhlášení sbírky na...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 10/2015

Sborová zásilka – říjen 2015

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK s další sborovou zásilkou následujícího obsahu.

Úřední pošta:

Směrnice o spisové službě - průvodní dopis , spisový a skartační řád , spisový plán ,...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 9/2015

Sborová zásilka – září 2015

 

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK s další sborovou zásilkou následujícího obsahu.

Úřední pošta:

Dopis ke sbírce na sociální a charitativní pomoc Dopis ke sbírce na Jubilejní...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 8/2015

Sborová zásilka – září 2015

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací.

Úřední pošta:

Informativní pošta:

Pozvánka na seminář – Dítě s postižením ve vyučování Informace...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 7/2015

Sborová zásilka – červenec 2015

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací.

Úřední pošta:

Dopis ke sbírce na křesťanskou službu Zahájení řízení o změnách CZ a ŘK Výzva k...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 6/2015

Sborová zásilka – červen 2015

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací.

Úřední pošta:

Dopis ke sbírce solidarity sborů Informativní pošta:

Nabídka publikace dr. Uwe Hausera...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 5/2015

Sborová zásilka – květen 2015

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací.

Úřední pošta:

Pozvání na Husovské slavnosti 2015 Nezcizitelné nemovitosti a nakládání s nimi – informace pro...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 4/2015

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací.

Úřední pošta:

Vyhlášení sbírky pro Diakonii ČCE + letáček střediska DČCE ve Dvoře Králové n/L. a střediska Radost v Merklíně + plakát ke sbírce...

foto není k dispozici

Mimořádná sborová zásilka - březen 2015 - Husovské slavnosti 2015

Vážené sestry, vážení bratři,

jako každoročně i letos jsme pro vás připravili plakáty, letáky k volnému využití ve sborech.

Přílohu sborové zásilky tvoří:

- průvodní dopis k Husovským slavnostem 2015

- plakát Husovské slavnosti 2015 s přehledem...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 3/2015

Sborová zásilka – březen 2015

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací.

Úřední pošta:

Vyhlášení sbírky HDL na rok 2015 + letáček k projektu oživení Milíčovy kaple v Malešicích...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 2/2015

Sborová zásilka – únor 2015

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací.

Úřední pošta:

Sbírka na tisk 2015 Evidenční dotazník sborů za rok 2014 Příspěvek na rekreaci důchodců...

foto není k dispozici

Mimořádná sborová zásilka - únor 2015

Milé sestry a milí bratři,

posíláme Vám pozdrav z ekumenického oddělení s pozváním na tři ekumenické akce, které nás čekají v nejbližších měsících.

1. Mezinárodní teologická konference k 600. výročí mučednické smrti mistra Jana Husa

Bude se konat...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 1/2015

Sborová zásilka – leden 2015

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací.

Úřední pošta:

Informace z ekonomického oddělení - Přehled celocírkevních sbírek a plateb usnesených synodem...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 11/2014

Sborová zásilka – prosinec 2014

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK v době adventní a předáváme Vám opět několik informací.

Úřední pošta:

Sbírka na bohoslovce a vikariát Farářský kurz, leden 2015 - program

-...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 10/2014

Sborová zásilka – listopad 2014

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z Ústřední církevní kanceláře a předáváme Vám opět několik informací se sborovou zásilkou.

Úřední pošta:

Termíny zasedání synodní rady v roce 2015 Dopis...

12 »