Sborová zásilka

Sborová zásilka 1/2018 – leden

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte z ÚCK několik informací:

S přáním dobrého roku

 

Jaromír Plíšek, vedoucí tajemník ÚCK

 

Sborová zásilka 10/2017 - prosinec

Sborová zásilka 10/2017 - prosinec

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z ÚCK.

 

Úřední pošta:

Publikační projekt „Kniha příběhů víry“ Farářský kurz 2018 - Dopis synodní rady staršovstvům a kazatelům

- Program FK 2018

-...

Sborová zásilka 9/2017 - listopad

Sborová zásilka 9/2017 - listopad

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z ÚCK.

 

Úřední pošta:

Vyhlášení sbírky pro bohoslovce a vikariát Termíny zasedání synodní rady v r. 2018 Informace pro sbory o možnosti investování v rámci investiční strategie...

Sborová zásilka 8/2017 - září II

Sborová zásilka 8/2017 - září II

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z ÚCK.

 

Úřední pošta:

Informace o změnách v oprávnění k uzavírání sňatků Vyhlášení sbírky na sociální a charitativní pomoc Vyhlášení sbírky na Jubilejní toleranční dar...

Sborová zásilka 7/2017 - září

Sborová zásilka 7/2017 - září

Milé sestry, milí bratři,

 

obsahem této sborové zásilky jsou především výstupy z letošního květnového zasedání synodu ČCE. Prosíme, věnujte jí pozornost.

 

Úřední pošta:

Zahájení řízení o změnách Církevního zřízení ČCE, Řádu pro...

Sborová zásilka 6/2017 - srpen

Sborová zásilka 6/2017 - srpen

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z ÚCK.

 

Úřední pošta:

Vyhlášení sbírky na křesťanskou službu Církev v proměnách času – příprava III. dílu Uzavírání nových smluv o bydlení farářů a jáhnů...

Sborová zásilka 5/2017 - červen

Sborová zásilka 5/2017 - červen

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z ÚCK.

 

Úřední pošta:

Usnesení 3. zasedání 34. synodu ČCE Usnesení jsou dostupná na webu ustredicce.cz pod rubrikami Vedení církve/Synod/Usnesení synodů

Kromě přímého náhledu...

Sborová zásilka 4/2017 - květen

Sborová zásilka 4/2017 - květen

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z ÚCK.

 

Úřední pošta:

Vyhlášení celocírkevní sbírky na Diakonii a připomínka Dne pro Diakonii Vyhlášení celocírkevní sbírky solidarity  

Informativní pošta:

...

Sborová zásilka 3/2017 - duben

Sborová zásilka 3/2017 - duben

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z ÚCK.

 

 

Úřední pošta:

Svolání 3. zasedání 34. synodu ČCE Informativní pošta:

Organizační schéma ÚCK Od 1. 4. 2017 platí změny v organizační struktuře ÚCK....

28.04.2017
Sborová zásilka 2/2017 - únor/březen

Sborová zásilka 2/2017 - únor/březen

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z ÚCK.

 

 

Úřední pošta:

Slovo synodní rady pro postní čas roku 2017 Doplnění pokynů ke směrnici o určení výše poplatků za bydlení farářů a jáhnů Informativní pošta:...

2.03.2017
Sborová zásilka – leden 2017

Sborová zásilka – leden 2017

Sborová zásilka 1/2017 - leden

 

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z ÚCK.

 

Úřední pošta:

Vyhlášení celocírkevní sbírky na tisk a jinou publikační činnost Informace z ekonomického oddělení ÚCK  

...

19.01.2017
foto není k dispozici

Sborová zásilka 10 - 2016

Sborová zásilka 10/2016 - prosinec

 

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z ÚCK.

 

Úřední pošta:

Směrnice SR o určení výše poplatků za bydlení farářů a jáhnů - Průvodní dopis

- Směrnice

- Vzor...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 9 - 2016

Sborová zásilka 9/2016 - listopad

 

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z ÚCK.

 

Úřední pošta:

Vyhlášení sbírky pro bohoslovce a vikariát Reakce SR na zneužívání pojmu „křesťanské hodnoty“ (zveřejněno...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 8 - 2016

Sborová zásilka 8/2016 - září

 

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte na prahu podzimu několik informací z ÚCK.

 

Úřední pošta:

Vyhlášení sbírky pro sociální a charitativní pomoc Vyhlášení sbírky na Jubilejní toleranční dar...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 7 - 2016

Sborová zásilka 7/2016 - srpen

 

Milé sestry, milí bratři,

přijměte z ÚCK opět několik informací.

 

Úřední pošta:

Zahájení řízení o změnách Církevního zřízení + příloha (synodní tisk č. 18/6) Vyhlášení celocírkevní...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 6/2016 - červen II

Milé sestry, milí bratři,

 

pozdravujeme Vás z ÚCK na počátku prázdnin a předáváme Vám opět několik informací.

 

Úřední pošta:

Usnesení 2. zasedání 34. synodu ČCE Usnesení jsou dostupná na webu e-církev.cz pod rubrikami Kdo...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 5 - 2016

Sborová zásilka 5/2016 - červen

Milé sestry, milí bratři,

 

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací.

 

Úřední pošta:

Vyhlášení celocírkevní sbírky solidarity sborů  

Informativní pošta:

...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 4 - 2016

Sborová zásilka 4/2016 - květen

 

Milé sestry, milí bratři,

 

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací.

 

Úřední pošta:

Oprávnění k uzavírání sňatků - doplnění Upozornění MK ČR – oddělování...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 3 - 2016

Sborová zásilka 3/2016 - duben

 

Milé sestry, milí bratři,

 

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací.

 

Úřední pošta:

Svolání 2. zasedání 34. synodu ČCE, Praha, 19.-21.5.2016 Oprávnění k uzavírání...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 2 - 2016

Sborová zásilka – únor 2016

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací.

Úřední pošta:

Vyhlášení velikonoční sbírky na Hlavní dar lásky pro rok 2016 Kurzy a semináře v rámci...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 1 - 2016

Sborová zásilka – leden 2016

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací.

Úřední pošta:

Biblické heslo pro rok 2016 Vyhlášení sbírky na tisk a jinou publikační činnost Informace...

foto není k dispozici

Sborová zásilka – prosinec 2015

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK při příležitosti předání poslední sborové zásilky v letošním roce. Obsah zásilky následující:

Úřední pošta:

Usnesení 1. mimořádného zasedání 34. synodu ČCE + přílohy: - prohlášení...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 11/2015

Sborová zásilka – prosinec 2015

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK s další sborovou zásilkou následujícího obsahu

Úřední pošta:

Nové složení Synodní rady ČCE Termíny zasedání SR v roce 2016 Vyhlášení sbírky na...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 10/2015

Sborová zásilka – říjen 2015

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK s další sborovou zásilkou následujícího obsahu.

Úřední pošta:

Směrnice o spisové službě - průvodní dopis , spisový a skartační řád , spisový plán ,...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 9/2015

Sborová zásilka – září 2015

 

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK s další sborovou zásilkou následujícího obsahu.

Úřední pošta:

Dopis ke sbírce na sociální a charitativní pomoc Dopis ke sbírce na Jubilejní...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 8/2015

Sborová zásilka – září 2015

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací.

Úřední pošta:

Informativní pošta:

Pozvánka na seminář – Dítě s postižením ve vyučování Informace...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 7/2015

Sborová zásilka – červenec 2015

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací.

Úřední pošta:

Dopis ke sbírce na křesťanskou službu Zahájení řízení o změnách CZ a ŘK Výzva k...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 6/2015

Sborová zásilka – červen 2015

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací.

Úřední pošta:

Dopis ke sbírce solidarity sborů Informativní pošta:

Nabídka publikace dr. Uwe Hausera...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 5/2015

Sborová zásilka – květen 2015

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací.

Úřední pošta:

Pozvání na Husovské slavnosti 2015 Nezcizitelné nemovitosti a nakládání s nimi – informace pro...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 4/2015

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací.

Úřední pošta:

Vyhlášení sbírky pro Diakonii ČCE + letáček střediska DČCE ve Dvoře Králové n/L. a střediska Radost v Merklíně + plakát ke sbírce...

foto není k dispozici

Mimořádná sborová zásilka - březen 2015 - Husovské slavnosti 2015

Vážené sestry, vážení bratři,

jako každoročně i letos jsme pro vás připravili plakáty, letáky k volnému využití ve sborech.

Přílohu sborové zásilky tvoří:

- průvodní dopis k Husovským slavnostem 2015

- plakát Husovské slavnosti 2015 s přehledem...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 3/2015

Sborová zásilka – březen 2015

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací.

Úřední pošta:

Vyhlášení sbírky HDL na rok 2015 + letáček k projektu oživení Milíčovy kaple v Malešicích...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 2/2015

Sborová zásilka – únor 2015

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací.

Úřední pošta:

Sbírka na tisk 2015 Evidenční dotazník sborů za rok 2014 Příspěvek na rekreaci důchodců...

foto není k dispozici

Mimořádná sborová zásilka - únor 2015

Milé sestry a milí bratři,

posíláme Vám pozdrav z ekumenického oddělení s pozváním na tři ekumenické akce, které nás čekají v nejbližších měsících.

1. Mezinárodní teologická konference k 600. výročí mučednické smrti mistra Jana Husa

Bude se konat...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 1/2015

Sborová zásilka – leden 2015

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací.

Úřední pošta:

Informace z ekonomického oddělení - Přehled celocírkevních sbírek a plateb usnesených synodem...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 11/2014

Sborová zásilka – prosinec 2014

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK v době adventní a předáváme Vám opět několik informací.

Úřední pošta:

Sbírka na bohoslovce a vikariát Farářský kurz, leden 2015 - program

-...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 10/2014

Sborová zásilka – listopad 2014

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z Ústřední církevní kanceláře a předáváme Vám opět několik informací se sborovou zásilkou.

Úřední pošta:

Termíny zasedání synodní rady v roce 2015 Dopis...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 9/2014

Sborová zásilka – říjen 2014

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací se sborovou zásilkou.

Úřední pošta:

Naléhavá výzva Ústřední rady Evangelikálního společenství Sýrie a Libanonu...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 8/2014

Sborová zásilka – září 2014

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací se sborovou zásilkou.

Úřední pošta:

Vyhlášení dobrovolné sbírky na pomoc Ukrajině Informativní pošta:

...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 7/2014

Sborová zásilka – srpen 2014

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací se sborovou zásilkou.

Úřední pošta:

Sbírka pro Evangelickou akademii 2014 Informativní pošta:

Mládež...

foto není k dispozici

Mimořádná sborová zásilka - Usnesení 4. zasedání 33. synodu ČCE

Usnesení naleznete ZDE >>> USNESENÍ VČETNĚ TISKŮ KE STAŽENÍ (ZIP 12,5 MB) >>>

foto není k dispozici

Sborová zásilka 6/2014

Sborová zásilka – červen 2014

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) a předáváme Vám opět několik informací se sborovou zásilkou.

Úřední pošta:

Sbírka solidarity 2014 Aktualizace schematismu...

foto není k dispozici

Mimořádná sborová zásilka - červen 2014

POD OBOJÍ PRO VŠECHNY

Milé sestry, milé bratři,

letos na podzim uplyne 600 let od okamžiku, kdy Jakoubek ze Stříbra se svými spolupracovníky v pražských kostelích obnovil při bohoslužbách přijímání večeře Páně pod obojí způsobou. Mistr Jan Hus sledoval toto...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 5/2014

Sborová zásilka – květen 2014

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací se sborovou zásilkou.

Úřední pošta:

Vyhlášení celocírkevní sbírky pro Diakonii ČCE + informační letáček o projektu...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 4/2014

Sborová zásilka – duben 2014

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací se sborovou zásilkou.

Úřední pošta:

Svolání 4. zasedání 33. synodu ČCE Poděkování za pomoc pro Ukrajinu...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 3/2014

Sborová zásilka – březen 2014

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací se sborovou zásilkou.

Úřední pošta:

Informace z ekonomického oddělení – dotazník k nepeněžním příjmům kazatelů...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 2/2014

Sborová zásilka – únor 2014

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací se sborovou zásilkou.

Úřední pošta:

Vyhlášení celocírkevní sbírky na tisk Informace sborům ke konání 4. zasedání...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 1/2014

Sborová zásilka – leden 2014

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK s novým rokem při příležitosti předání další sborové zásilky.

Z úřední pošty:

Informace k pastoračním pracovníkům Základní informace k novému...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 12/2013

Sborová zásilka – prosinec 2013

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK při příležitosti předání poslední sborové zásilky v tomto roce.

Z úřední pošty:

Sbírka na bohoslovce a vikariát Přehled seminářů pro kazatele v roce...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 11/2013

Sborová zásilka – listopad 2013

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK při příležitosti předání nové sborové zásilky.

z úřední pošty:

Termíny zasedání synodní rady v roce 2014 z informativní pošty:

Nabídka...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 10/2013

Sborová zásilka – říjen 2013

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK při příležitosti předání nové sborové zásilky.

z úřední pošty:

Vyhlášení sbírky na Jubilejní toleranční dar z informativní pošty:

...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 9/2013

Sborová zásilka – září 2013

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK při příležitosti předání nové sborové zásilky.

(Tentokrát dostáváte některé materiály také poštovní zásilkou).

nástěnný kalendář pro rok 2014 + informační...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 8/2013

Sborová zásilka – srpen 2013

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK při příležitosti předání srpnové sborové zásilky, ve které naleznete:

Úřední pošta:

Vyhlášení celocírkevní sbírky na křesťanskou službu Zahájení...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 7/2013

Sborová zásilka – červenec 2013

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK při příležitosti předání nové sborové zásilky, ve které naleznete:

Úřední pošta:

Usnesení 3. zasedání 33. synodu , která vstoupila v platnost dnem...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 6/2013

Sborová zásilka – červen 2013

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK při příležitosti předání nové sborové zásilky, ve které naleznete:

Úřední pošta:

Vyhlášení sbírky solidarity pro rok 2013 Nabídka změny podmínek vedení...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 5/2013

Sborová zásilka – květen 2013

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK při příležitosti předání nové sborové zásilky, ve které naleznete:

Úřední pošta:

Dokument „Pluralitní společnost a čeští evangelíci“ Průvodní...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 4/2013

Sborová zásilka – duben 2013

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK při příležitosti předání nové sborové zásilky , ve které naleznete:

Úřední pošta:

Svolání 3. zasedání 33. synodu ČCE Informativní pošta:

...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 3/2013

Sborová zásilka – březen 2013

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK při příležitosti předání nové sborové zásilky, ve které naleznete:

Úřední pošta:

Vyhlášení celocírkevní sbírky Hlavní dar lásky pro rok 2013 + letáček...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 2/2013

Sborová zásilka – únor 2013

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK při příležitosti předání nové sborové zásilky, ve které naleznete:

Úřední pošta:

Vyhlášení celocírkevní sbírky na tisk pro rok 2013 Informace k postupu pro...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 1/2013

Sborová zásilka – leden 2013

Milé sestry, milí bratři,

pěkně Vás zdravíme v novém roce z ústředí církve s první sborovou zásilkou.

Úřední pošta:

Informace z ekonomického oddělení - Výkaz hospodaření za rok 2012 + rozpočet na rok...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 10/2012

Sborová zásilka – prosinec 2012

Milé sestry, milí bratři,

posíláme prosincovou sborovou zásilku a pozdravy z ústřední církevní kanceláře.

Úřední pošta:

Informace SR k situaci po přijetí zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a NS...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 9/2012

Sborová zásilka – listopad 2012

Milé sestry, milí bratři,

přijměte listopadovou sborovou zásilku a pěkné pozdravení z ústředí církve.

Úřední pošta:

Zásady SR ČCE pro pověřování pastoračních pracovníků – informace k provedeným...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 8/2012

Sborová zásilka – říjen 2012

Milé sestry, milí bratři,

srdečně Vás zdravíme z ústředí církve a posíláme říjnovou sborovou zásilku.

Úřední pošta:

Připomenutí celocírkevní sbírky na JTD Termíny zasedání SR v r. 2013

...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 7/2012

Sborová zásilka – září 2012

Milé sestry, milí bratři,

po letní pauze Vás srdečně zdravíme s bohatou zásilkou.

Úřední pošta:

Zahájení řízení o změnách §§ 9, 11, 20, 21, 22, 23, 26 a 34 Církevního zřízení (usnesení synodu č. 11)...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 6/2012

Sborová zásilka – červen 2012

Milé sestry, milí bratři,

srdečně Vás zdravíme a posíláme letní sborovou zásilku.

Úřední pošta:

Výzva ke kontrole údajů o sborech pro přípravu schematismu do EK 2013 + informace o výpisech z REPO MK ČR...

25.06.2012
foto není k dispozici

Sborová zásilka 5/2012

Sborová zásilka – květen 2012

Milé sestry, milí bratři,

zasíláme Vám květnovou sborovou zásilku.

Úřední pošta:

Vyhlášení sbírky solidarity na rok 2012 Pracovní listy pro katechezi „Dvakrát měř, jednou věř“ – letáček Milé...

24.05.2012
foto není k dispozici

Sborová zásilka 4/2012

Sborová zásilka – duben 2012

Milé sestry a bratři,

posíláme dubnovou sborovou zásilku a zdravíme Vás z Ústřední církevní kanceláře.

Úřední pošta:

Svolání 2. zasedání 33. synodu ČCE Vyhlášení sbírky pro Diakonii ČCE Prohlášení...

24.04.2012
foto není k dispozici

Sborová zásilka 3/2012

Sborová zásilka – březen 2012

Milé sestry, milí bratři,

s březnovou zásilkou vás pěkně pozdravujeme z Ústřední církevní kanceláře.Úřední pošta:

Sbírka na Hlavní dar lásky JJ Výběr vhodných dodavatelů energií Manuál...

21.03.2012
foto není k dispozici

Sborová zásilka 2/2012

Sborová zásilka – únor 2012

Milé sestry, milí bratři,

s únorovou zásilkou Vás zdravíme z ústředí.

úřední pošta:

Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost Dobrovolná sbírka na letní pobyty dětí z Ukrajiny informativní...

20.02.2012
foto není k dispozici

Mimořádná sborová zásilka Leden 2012

Cestovné a stravné na rok 2012

Evidenční dotazník - manuál

Evidenční dotazník - průvodní dopis

30.01.2012
foto není k dispozici

Sborová záslika 1/2012

Sborová zásilka – leden 2012 Milé sestry a milí bratři, s lednovou sborovou zásilkou Vás pěkně pozdravujeme z Ústřední církevní kanceláře.

Úřední pošta:

• Biblické heslo pro rok 2012

• Stanovisko SR ČCE ke sjednocování Evropy + průvodní dopis

...

20.01.2012
foto není k dispozici

Sborová záslika 11/2010

Všem farním sborům a kazatelským stanicím Českobratrské církve evangelické Praha, 21. prosince 2010 Č.j.: ÚCK/1939/2010 Sborová zásilka – prosinec 2010 Milé sestry a milí bratři, s nadílkou informací Vás pěkně zdravíme z ústředí. Otevíráte letošní...

foto není k dispozici

Sborová záslika 10/2010

Všem farním sborům a kazatelským stanicím Českobratrské církve evangelické Praha, 24. listopadu 2010 Č.j.: ÚCK/1804/2010 Sborová zásilka – listopad 2010 Milé sestry, milí bratři, pěkné pozdravujeme z ústřední církevní kanceláře a zasíláme...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 9/2010

Všem farním sborům a kazatelským stanicím Českobratrské církve evangelické Praha, 20. října 2010 Č.j.: ÚCK/1566/2010

Sborová zásilka – říjen 2010 Milé sestry, milí bratři, posíláme Vám říjnovou sborovou zásilku (tentokrát všem sborům již pouze...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 8/2010

Všem farním sborům a kazatelským stanicím Českobratrské církve evangelické Praha, 22. září 2010 Č.j.: ÚCK/1425/2010 Sborová zásilka – září 2010

Milé sestry, milí bratři,

posíláme Vám obsáhlou první podzimní sborovou zásilku a srdečně Vás...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 7/2010

Všem farním sborům a kazatelským stanicím Českobratrské církve evangelické V Praze dne 19. srpna 2010 Č. j.: ÚCK/1260/2010 Věc: Sborová zásilka – srpen 2010 Milé sestry, milí bratři, posíláme srpnovou sborovou zásilku a pěkné letní pozdravy z ústřední...

19.08.2010
foto není k dispozici

Sborová zásilka 6/2010

Všem farním sborům a kazatelským stanicím Českobratrské církve evangelické Praha, 25. června 2010 Č.j.: ÚCK/987/2010

Sborová zásilka – červen 2010 Milé sestry, milí bratři, srdečně zdravíme a posíláme červnovou sborovou zásilku z Ústřední církevní...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 5/2010

Všem farním sborům a kazatelským stanicím Českobratrské církve evangelické Praha, 18. května 2010 Č.j.: ÚCK/788/2010

Sborová zásilka – květen 2010

Milé sestry, milí bratři, posíláme květnovou sborovou zásilku a pozdravy z Ústřední církevní kanceláře. (...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 4/2010

Všem farním sborům a kazatelským stanicím Českobratrské církve evangelické Praha, 27. dubna 2010 Č.j.: ÚCK/669/2010 Sborová zásilka – duben 2010 Milé sestry, milí bratři, zdravíme Vás z ústřední církevní kanceláře a posíláme dubnovou sborovou zásilku....

foto není k dispozici

Sborová zásilka 3/2010

Všem farním sborům a kazatelským stanicím Českobratrské církve evangelické Praha, 17. března 2010 Č.j.: ÚCK/420/2010 Sborová zásilka – březen 2010 Milé sestry, milí bratři, s březnovou zásilkou přijměte pěkné jarní pozdravy z Ústřední církevní...

foto není k dispozici

Sborová záslika 10/2009

Všem farním sborům a kazatelským stanicím ČCE V Praze dne 16. prosince 2009 Č.j.: SEK/1761/2009 Sborová zásilka – prosinec 2009 Milé sestry, milí bratři, otevíráte prosincovou zásilku z Ústřední církevní kanceláře.

Úřední: - Usnesení 3....

foto není k dispozici

Sborová zásilka 2/2010

Sborová zásilka – únor 2010 Milé sestry, milí bratři, zdravíme Vás z Ústřední církevní kanceláře a posíláme únorovou sborovou zásilku. Obsah zásilky: Úřední pošta: • Svolání 4. zasedání 32. synodu • Vyhlášení sbírky na tisk Informativní pošta: •...

16.02.2010
foto není k dispozici

Sborová zásilka 9/2009

Všem farním sborům a kazatelským stanicím Českobratrské církve evangelické V Praze dne 16. listopadu 2009 Č.j.: SEK/1585/2009

Věc: Sborová zásilka – listopad 2009

Všem farním sborům a kazatelským stanicím

Milé sestry, milí bratři, přijměte pěkné pozdravení a...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 1/2010

Všem farním sborům a kazatelským stanicím Českobratrské církve evangelické

V Praze dne 27. ledna 2010 Č.j.: ÚCK/150/2010 Sborová zásilka – leden 2010

Milé sestry, milí bratři, z Ústřední církevní kanceláře Vás srdečně zdravíme a posíláme první zásilku v...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 8/2009

Všem farním sborům a kazatelským stanicím Českobratrské církve evangelické V Praze dne 6. října 2009 Č.j.: SEK/1420/2009

Věc: Sborová zásilka – září/říjen 2009

Milé sestry, milí bratři, srdečně Vás zdravíme z ústřední církevní kanceláře. V první...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 7/2009

Všem farním sborům a kazatelským stanicím Českobratrské církve evangelické V Praze dne 14. srpna 2009 Č.j.: SEK/1169/2009

Sborová zásilka – srpen 2009

Milé sestry, milí bratři, zdravíme Vás uprostřed léta a po červencové pauze zasíláme srpnovou poštu z...

foto není k dispozici

Sborová zásilka 6/2009

Všem farním sborům a kazatelským stanicím Českobratrské církve evangelické V Praze dne 17. června 2009 Č.j.: SEK/880/2009

Sborová zásilka – červen 2009

Milé sestry, milí bratři, zasíláme Vám obsáhlou červnovou sborovou zásilku a také pěkné pozdravy z Ústřední...

foto není k dispozici

Mimořádná sborová zásilka červen 2009

Všem sborům a kazatelským stanicím Českobratrské církve evangelické V Praze dne 9. června 2009 Č.j.: SEK/928/2009

Milé sestry a bratři,

Synodní rada ČCE přijala s lítostí informace o povodni v oblasti Nového Jičína na severní Moravě, která si vyžádala i...

12 »