Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady
Zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

Zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

V úterý 19. října 2010 se sešla ke svému pravidelnému zasedání synodní rada Českobratrské církve evangelické (ČCE). Na programu jednání bylo více než 30 bodů z různých oblastí správy církve. Synodní rada se v rámci programu zasedání sešla se studenty I....

20.10.2010
Zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

Zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

V úterý 5. října se ke svému pravidelnému zasedání sešla synodní rada Českobratrské církve evangelické (ČCE). Na programu zasedání bylo přes 30 bodů z různých oblastí správy církve.

Jedním z bodů zasedání byl návrh komise pro záležitosti Kuby na realizaci...

7.10.2010
Zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

Zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

Dne 21. 9. 2010 se ke svému pravidelnému zasedání sešla synodní rada Českobratrské církve evangelické. Program zasedání obsahoval přes 40 položek z různých oblastí správy církve. Jedním z bodů byla zpráva celocírkevního kazatele pro české sbory ve východní Evropě...

22.09.2010
Zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

Zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

V úterý 7. září se ke svému pravidelnému zasedání sešla synodní rada Českobratrské církve evangelické. Na programu zasedání bylo téměř 50 bodů z různých oblastí správy církve.

V úvodu zasedání se rada setkala se saským biskupem Jochenem Bohlem, který zde...

7.09.2010
Zasedání Synodní rady ČCE

Zasedání Synodní rady ČCE

V úterý 10. srpna se ke svému pravidelnému zasedání sešla Synodní rada Českobratrské církve evangelické. Na programu zasedání bylo přes 50 položek z různých oblastí správy celé církve. Mimořádně se na program zasedání dostala i situace oblastí postižených...

10.08.2010
Zasedání Synodní rady Českobratrské církve evangelické

Zasedání Synodní rady Českobratrské církve evangelické

Dne 13. 7. 2010 se ke svému pravidelnému zasedání sešla Synodní rada Českobratrské církve evangelické. V programu, který obsahoval přes 50 položek z různých oblastí správy církve, byla mimo jiné projednávána reakce na propouštění disidentů na Kubě, supervize kazatelů...

14.07.2010
Zasedání Synodní rady Českobratrské církve evangelické

Zasedání Synodní rady Českobratrské církve evangelické

Dne 22. 6. 2010 se ke svému pravidelnému zasedání sešla Synodní rada Českobratrské církve evangelické. V programu, který obsahoval přes 40 položek z různých oblastí správy církve, byla mimo jiné projednávána akce Fastenopfer 2010. Jedná se o sbírku Bavorské luterské...

22.06.2010
Zasedání Synodní rady Českobratrské církve evangelické

Zasedání Synodní rady Českobratrské církve evangelické

V úterý 8. června 2010 se sešla ke svému pravidelnému zasedání Synodní rada Českobratrské církve evangelické. V programu, který čítal přes 40 položek z různých oblastí správy církve, bylo i téma pověřování laiků k duchovenské službě ve zdravotnických...

8.06.2010
Zasedání Synodní rady Českobratrské církve evangelické

Zasedání Synodní rady Českobratrské církve evangelické

Dne 18. května 2010 zasedala Synodní rada Českobratrské církve evangelické. Na jednání projednala hospodářské záležitosti církve, záležitosti týkající se ekumenických vztahů, personální a správní tituly a další témata. Synodní rada schválila spolupráci ve věci...

Zasedání Synodní rady Českobratrské církve evangelické

Zasedání Synodní rady Českobratrské církve evangelické

V úterý 4. května se sešla Synodní rada Českobratrské církve evangelické (ČCE) ke svému pravidelnému zasedání. V programu zasedání, který měl přes 30 obsáhlých položek, rada mimo jiné vzala na vědomí zprávu z mezinárodního semináře o obchodování s lidmi a...

Zasedání Synodní rady Českobratrské církve evangelické

Zasedání Synodní rady Českobratrské církve evangelické

V úterý 20. dubna proběhlo zasedání Synodní rady Českobratrské církve evangelické, která je pověřena vedením církve. Zasedání se zúčastnilo pět členů rady. Synodní senior je na dlouhodobém studijním pobytu ve Spolkové republice Německo. Na programu zasedání bylo...

« 123