Vedení církve  »  Synodní rada  »  Komise synodní rady

Komise synodní rady

Celocírkevní komise zřizuje synodní rada, jmenuje a odvolává jejich předsedy a členy, řídí jejich práci, ukládá jim úkoly a přijímá jejich podněty pro svou činnost i pro práci celé církve.

 

Platová komise

 1. Čejková Naděje
 2. Dobšová Lenka
 3. Jacobea Alexandra
 4. Matějka Daniel
 5. Plíšek Jaromír
 6. Včelná Radmila - předsedkyně
 7. Zadražilová Eva - za SR
 8. Zikmund Vladimír

 

 

Propagační komise

 1. Mareš Ivo
 2. Marková Eva
 3. Najbrt Tomáš
 4. Pellar Ondřej
 5. Richterová Miriam
 6. Schneider Jiří - za SR
 7. Veselá Barbora
 8. Voženílková Monika

 

 

Komise pro péči o výpomocné kazatele

 1. Kašpar Pavel
 2. Lavická Anna - předsedkyně
 3. Marková Eva
 4. Plachý Antonín
 5. Pokorný Pavel - za SR
 6. Tomášek Petr

 

 

Komise pro vikariát

 1. Balcar David
 2. Gallus Petr
 3. Kalus Pavel
 4. Kašpar Pavel
 5. Keller Jakub
 6. Prudký Martin
 7. Šorm Zvonimír – předseda
 8. Tengler Jiří
 9. Trgalová Magdaléna
 10. Weinfurter Jiří
 11. Ženatý Daniel – za SR

 

 

Komise pro jáhenskou službu

 1. Firbas Petr - předseda
 2. Klimeš Pavel
 3. Pivoňka Petr
 4. Plachý Antonín
 5. Voženílková Monika
 6. Ženatý Daniel - za SR

 

 

Komise pro diakonát

 1. Baštecký Bohumil
 2. Halama Jindřich
 3. Kašparová Jana
 4. Pistor Pavel
 5. Plachý Antonín
 6. Titěra Ondřej - za SR
 7. zástupce za Diakonii ČCE – nejmenován

 

 

Komise pro přípravu nového evangelického zpěvníku

 1. Čunderlíková Romana
 2. Esterle Miloslav – předseda
 3. Hanych Pavel
 4. Heller Daniel ml.
 5. Křivohlavý Pavel
 6. Moravetz Ladislav
 7. Švandová Daniela
 8. Titěra Ondřej - za SR

 

 

Komise pro celoživotní vzdělávání kazatelů

 1. Dušková Havlíčková Drahomíra
 2. Gallus Petr
 3. Keller Jakub
 4. Keřkovský Jan
 5. Macek Ondřej - předseda
 6. Marková Eva
 7. Pokorný Pavel – za SR
 8. Ridzoňová Lenka
 9. Stolařová Marie
 10. Weinfurter Jiří

 

 

Komise pro pastorační pracovníky

 1. Erdinger Miroslav - předseda
 2. Marková Eva
 3. Pokorný Pavel - za SR
 4. Queisnerová Pavla
 5. Slámová Markéta

 

 

Komise pro lidská práva

 1. Frey-Reininghaus Gerhard
 2. Klubalová Jitka - předsedkyně
 3. Morée Peter
 4. Ruml Joel
 5. Růžička Jan
 6. Schmarczová Šárka
 7. Sklenářová Martina
 8. Ženatý Daniel - za SR

 

 

Koordinační komise pro reformační i jiná křesťanská výročí

 1. Čapek Jan
 2. Frey-Reininghaus Gerhard - předseda
 3. Hamrová Daniela
 4. Keřkovský Pavel
 5. Marková Eva
 6. Najbrt Tomáš
 7. Pfann Michael
 8. Pfeifer Frank
 9. Plíšek Jonáš
 10. Ruml Pavel
 11. Tengler Jiří
 12. Vondrová Jana
 13. Voženílková Monika
 14. Vymětal Mikuláš
 15. Zikmund Vladimír
 16. Ženatá Daniela
 17. Ženatý Daniel

 

 

American Working Group

 1. Frey-Reininghaus Gerhard
 2. Glancová Vendula
 3. Horák Martin
 4. Jelinek Wiera
 5. Kačenová Jiřina
 6. Marková Ivana - předsedkyně
 7. Moritz Karen
 8. Peňáz Petr
 9. Pokorný Pavel
 10. Stephens Peter
 11. zástupce Diakonie ČCE

 

 

Strategická komise

 1. Běťák Miloslav
 2. Fojtů Daniel
 3. Kitta Michal
 4. Maňák Miroslav
 5. Mazur Roman
 6. Pfann Miroslav
 7. Plíšek Jaromír
 8. Sláma Petr
 9. Šilar Petr
 10. Zadražilová Eva
 11. Zikmund Vladimír
 12. Ženatý Daniel

 

 

Grantová komise

 1. Doubravová Marta
 2. Maláč Lukáš
 3. Marek Daniel
 4. Matějková Tereza
 5. Pivoňková Kateřina
 6. Plachý Antonín
 7. Plíšek Jaromír
 8. Zadražilová Eva - za SR
 9. Zikmund Vladimír (předseda) - za SR

 

 

Komise pro revitalizaci Ústeckého seniorátu

 1. Erdingerová Vlasta
 2. Matějovský Tomáš - předseda
 3. Němeček Filip
 4. Ruml Joel
 5. Sedláček David
 6. Skuhrová Zdena
 7. Titěra Ondřej - za SR
 8. Vlková Šeráková Martina

 

 

Komise pro projekt „Truhlářská“

 1. Mašek Jan - předseda
 2. Morée Peter
 3. Pokorný Pavel - za SR
 4. Procházková Marta
 5. Rozbořil Tomáš
 6. Slámová Jana
 7. Vobrová Žofie
 8. Žárská Monika

 

 

Komise pro 100. výročí ČCE

 1. Engelhardt Oliver
 2. Frey-Reininghaus Gerhard
 3. Keřkovská Marta
 4. Marková Eva
 5. Morée Peter
 6. Ryšavá Lia
 7. Vondrová Jana
 8. Voženílková Monika
 9. Zikmund Vladimír - za SR
 10. Ženatá Daniela
 11. Ženatý Daniel - za SR