Vedení církve  »  Synodní rada  »  Komise synodní rady

Komise synodní rady

Celocírkevní komise zřizuje synodní rada, jmenuje a odvolává jejich předsedy a členy, řídí jejich práci, ukládá jim úkoly a přijímá jejich podněty pro svou činnost i pro práci celé církve.

 

Platová komise

 1. Čejková Naděje
 2. Dobšová Lenka
 3. Jacobea Alexandra
 4. Matějka Daniel
 5. Plíšek Jaromír
 6. Včelná Radmila – předsedkyně
 7. Zadražilová Eva (za SR)
 8. Zikmund Vladimír

 

Komise pro vikariát

 1. Balcar David
 2. Gallus Petr
 3. Kalus Pavel
 4. Kašpar Pavel
 5. Keller Jakub
 6. Prudký Martin
 7. Šorm Zvonimír – předseda
 8. Tengler Jiří
 9. Trgalová Magdaléna
 10. Weinfurter Jiří
 11. Ženatý Daniel (za SR)

 

Komise pro jáhenskou službu

 1. Firbas Petr – předseda
 2. Klimeš Pavel
 3. Pivoňka Petr
 4. Plachý Antonín
 5. Šorm Zvonimír
 6. Voženílková Monika
 7. Ženatý Daniel (za SR)

 

Komise pro diakonát

 1. Halama Jindřich
 2. Kašparová Jana
 3. Pistor Pavel
 4. Plachý Antonín
 5. Titěra Ondřej (za SR)
 6. zástupce za Diakonii ČCE – nejmenován

 

Komise pro celoživotní vzdělávání kazatelů

 1. Dušková Havlíčková Drahomíra
 2. Gallus Petr
 3. Keller Jakub
 4. Keřkovský Jan
 5. Macek Ondřej – předseda
 6. Marková Eva
 7. Pokorný Pavel (za SR)
 8. Ridzoňová Lenka
 9. Stolařová Marie
 10. Weinfurter Jiří

 

Komise pro péči o výpomocné kazatele

 1. Kašpar Pavel
 2. Lavická Anna – předsedkyně
 3. Marková Eva
 4. Plachý Antonín
 5. Pokorný Pavel (za SR)
 6. Tomášek Petr

 

Komise pro pastorační pracovníky

 1. Erdinger Miroslav – předseda
 2. Marková Eva
 3. Pokorný Pavel (za SR)
 4. Queisnerová Pavla
 5. Slámová Markéta

 

Komise pro přípravu nového evangelického zpěvníku

 1. Čunderlíková Romana
 2. Esterle Miloslav – předseda
 3. Hanych Pavel
 4. Heller Daniel ml.
 5. Křivohlavý Pavel
 6. Moravetz Ladislav
 7. Švandová Daniela
 8. Titěra Ondřej (za SR)

 

Komise pro lidská práva

 1. Frey-Reininghaus Gerhard
 2. Klubalová Jitka – předsedkyně
 3. Morée Peter
 4. Ruml Joel
 5. Růžička Jan
 6. Schmarczová Šárka
 7. Sklenářová Martina
 8. Ženatý Daniel (za SR)

 

Strategická komise

 1. Balcar David
 2. Běťák Miloslav
 3. Fojtů Daniel
 4. Kitta Michal
 5. Mazur Roman – předseda
 6. Pfann Miroslav
 7. Plíšek Jaromír
 8. Sláma Petr
 9. Šilar Petr
 10. Štulc Petr
 11. Zadražilová Eva (za SR)
 12. Zikmund Vladimír (za SR)
 13. Ženatý Daniel (za SR)

 

Grantová komise

 1. Doubravová Marta
 2. Maláč Lukáš
 3. Marek Daniel
 4. Matějková Tereza
 5. Pivoňková Kateřina
 6. Plachý Antonín
 7. Plíšek Jaromír
 8. Valková Lia
 9. Zadražilová Eva (za SR)
 10. Zikmund Vladimír (za SR) – předseda

 

Komise pro 100. výročí ČCE

 1. Engelhardt Oliver
 2. Frey-Reininghaus Gerhard
 3. Hofman Jiří
 4. Keřkovská Marta
 5. Marková Eva
 6. Morée Peter
 7. Ryšavá Lia
 8. Voženílková Monika
 9. Zikmund Vladimír (za SR) – předseda
 10. Ženatá Daniela
 11. Ženatý Daniel (za SR)

 

American Working Group

 1. Frey-Reininghaus Gerhard
 2. Glancová Vendula
 3. Horák Martin
 4. Jelinek Wiera
 5. Kačenová Jiřina
 6. Marková Ivana – předsedkyně
 7. Moritz Karen
 8. Peňáz Petr
 9. Pokorný Pavel
 10. Stephens Peter
 11. zástupce Diakonie ČCE

 

Komise pro projekt „Truhlářská“

 1. Mašek Jan – předseda
 2. Morée Peter
 3. Pokorný Pavel (za SR)
 4. Procházková Marta
 5. Rozbořil Tomáš
 6. Vobrová Žofie
 7. Žárská Monika

 

Komise pro výstavbu nových školních budov Evangelické akademie

 1. Pospíšil Patrik
 2. Sláma Jan
 3. Zadražil Miloslav

 

Komise pro komunikaci, PR a publikace

 1. Mareš Ivo
 2. Marková Eva
 3. Najbrt Tomáš
 4. Pellar Ondřej
 5. Richterová Miriam
 6. Schneider Jiří (za SR)
 7. Veselá Barbora
 8. Voženílková Monika