Ústřední církevní kancelář  »  Oddělení  »  Právní

Právní oddělení

Právní oddělení poskytuje poradenství a právní služby synodní radě a ústřední církevní kanceláři. Vypracovává návrhy smluv a jiných právních dokumentů pro povšechný sbor. Kontroluje smlouvy z právního hlediska a vede jejich evidenci. Spolupracuje na tvorbě vnitřních směrnic, zpracovává podklady z právní oblasti pro jednání synodní rady a spolupracuje s právním poradním odborem synodní rady.

Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.

Právnička

Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.

Mobilní telefon (pouze v pracovní době): +420 737 520 892.

Úřední hodiny: pondělí a úterý 8:30 – 17:00.