Ústřední církevní kancelář  »  agenda  »  právní

Právní služby

Právník poskytuje poradenství a právní služby synodní radě a Ústřední církevní kanceláři. Vypracovává návrhy smluv a jiných právních dokumentů pro povšechný sbor. Kontroluje smlouvy z právního hlediska a vede jejich evidenci. Spolupracuje na tvorbě vnitřních směrnic, zpracovává podklady z právní oblasti pro jednání synodní rady a spolupracuje s Poradním odborem organizačním a právním synodní rady.

JUDr. Adam Csukás

Právník

JUDr. Adam Csukás

Mobilní telefon (pouze v pracovní době): +420 734 864 470

Úřední hodiny:

pondělí: 9:00 – 16:00

úterý: 9:00 – 18:00

středa: 9:00 – 16:00

čtvrtek: 9:00 – 13:00