Ústřední církevní kancelář  »  Oddělení  »  Personální

Personální oddělení

Oddělení vede personální agendu všech zaměstnanců Českobratrské církve evangelické. Připravuje výběrová řízení, předkládá návrhy zaměstnaneckých a pracovních smluv se zaměstnanci, návrhy mzdových výměrů zaměstnanců církve - kazatelů, vikářů, účastníků jáhenské praxe, pastoračních pracovníků a zaměstnanců ústřední církevní kanceláře. Připravuje návrhy dohod o pracovní činnosti a provedení práce. Synodní radě předkládá podklady k potvrzení voleb seniorátních výborů, podklady pro vydání pokynu k volbě a k potvrzení volby kazatele a podklady k pověření a k uzavření zaměstnaneckého poměru s pastoračními pracovníky. Odpovídá za registraci, příp. evidenci, změn v Rejstříku církví a náboženských společností a v Rejstříku evidovaných právnických osob vedených Ministerstvem kultury ČR.

Součástí oddělení je také mzdová účtárna, která prování přihlašování a odhlašování zaměstnanců k sociálnímu a zdravotnímu pojištění a odesílá hlášení pojišťovnám. Vystavuje potvrzení o výši příjmů zaměstnanců a zpracovává podklady k ročnímu zúčtování mezd. Provádí výpočet mezd a vyúčtování daní ze mzdy. Vede evidenci čerpání dovolené a zpracovává podklady pro poskytování stravenek. Vede agendu životního pojištění a penzijního připojištění zaměstnanců. Zpracovává a odesílá evidenční listy důchodového pojištění.

Personální oddělení lze kontaktovat na mobilu +420 603 186 210 (pouze v pracovní době) nebo na kontaktech níže.

 

Eva Žváčková

Vedoucí oddělení

Eva Žváčková

Ilona Kryštovská

Referentka

Ilona Kryštovská

Referentka a mzdová účetní.

Lenka Dobšová

Mzdová účetní

Lenka Dobšová