Ústřední církevní kancelář  »  agenda  »  personální a mzdová

Personální a mzdová agenda

Personální agenda zahrnuje pracovní poměr zaměstnanců Českobratrské církve evangelické. Dále do agendy patří: příprava výběrových řízení, předkládání návrhů zaměstnaneckých a pracovních smluv se zaměstnanci, návrhů mzdových výměrů zaměstnanců církve - kazatelů, vikářů, účastníků jáhenské praxe, pastoračních pracovníků a zaměstnanců Ústřední církevní kanceláře. Příprava návrhů dohod o pracovní činnosti a provedení práce. Předkládání podkladů synodní radě k potvrzení voleb seniorátních výborů, podkladů pro vydání pokynu k volbě a k potvrzení volby kazatele a podkladů k pověření a k uzavření zaměstnaneckého poměru s pastoračními pracovníky. Odpovědnost za registraci, příp. evidenci, změn v Rejstříku církví a náboženských společností a v Rejstříku evidovaných právnických osob vedených Ministerstvem kultury ČR.

Součástí agendy je také mzdová účtárna, která provádí přihlašování a odhlašování zaměstnanců k sociálnímu a zdravotnímu pojištění a odesílá hlášení pojišťovnám. Vystavuje potvrzení o výši příjmů zaměstnanců a zpracovává podklady k ročnímu zúčtování mezd. Provádí výpočet mezd a vyúčtování daní ze mzdy. Vede evidenci čerpání dovolené a zpracovává podklady pro poskytování stravenek. Vede agendu životního pojištění a penzijního připojištění zaměstnanců. Zpracovává a odesílá evidenční listy důchodového pojištění.

Pracovníky lze kontaktovat na mobilu +420 603 186 210 (pouze v pracovní době) nebo na kontaktech níže.

 

Vedoucí oddělení

Eva Žváčková

Mzdová účetní

Lenka Dobšová

Veronika Kratochvílová

Referentka

Veronika Kratochvílová

Zástup za rodičovskou dovolenou.

Ilona Kryštovská

Referentka

Ilona Kryštovská

Referentka a mzdová účetní.

V současné době na rodičovské dovolené.