Ústřední církevní kancelář  »  agenda  »  mládež

Práce s mládeží

Připravujeme kurzy, celocírkevní setkání pro mládež v průběhu celého roku a Sjezd (nejen) evangelické mládeže jednou ročně na podzim. Úzce spolupracujeme s Celocírkevním odborem pro mládež. Máme přehled o církevních i necírkevních institucích, které se v České republice zabývají prací s mládeží a rozvíjíme kontakty s křesťanskou mládeží v zahraničí.

Další informace o aktivitách lze nalézt na webu nebo na Facebooku.

Pracovníky je možné kontaktovat na e-mailu mladez@e-cirkev.cz nebo na kontaktech níže.