Ústřední církevní kancelář  »  Oddělení  »  Ekumenické

Ekumenické oddělení

Ekumenické oddělení pečuje o vztahy ČCE s jinými církvemi v České republice i v zahraničí, podílí se na přípravě mezicírkevních smluv a dohod. Zajišťuje zahraniční studijní a pracovní pobyty, stáže či návštěvy. Připravuje projekty pro zahraniční partnery ČCE a spolupracuje s pomocnými díly zahraničních církví (Gustav Adolf Werk, HEKS – Pomocné dílo evangelických církví ve Švýcarsku atd.), zajišťuje distribuci Ekumenického bulletinu v angličtině a němčině zahraničním zájemcům o zprávy z ČCE. Spolupracuje s ekumenickým a misijním poradním odborem synodní rady.

Ekumenické oddělení je možné sledovat také na FB stránkách.

 

Oliver Engelhardt, Ph.D.

Vedoucí oddělení

Oliver Engelhardt, Ph.D.

Daniela Hamrová

Referentka

Daniela Hamrová

Mgr. Jonáš Plíšek

Referent

Mgr. Jonáš Plíšek

Bc. Jan Lavický

Referent

Bc. Jan Lavický

Gerhard Frey – Reininghaus

Referent

Gerhard Frey – Reininghaus