Ústřední církevní kancelář  »  agenda  »  ekonomická

Ekonomická agenda

Do agendy patří hospodaření církve, připrava rozpočtu a zprávy o hospodaření povšechného sboru. Vedení evidence repartic, odvodů do personálního fondu i dalších fondů a celocírkevních sbírek. Vedení evidence dlouhodobého majetku a zpracovávání jeho odpisů. Spolupráce s Jeronýmovou jednotou a ekonomickým poradním odborem synodní rady.

Ing. Věra Štulcová

Vedoucí

Ing. Věra Štulcová

Marta Berounská

Referentka

Marta Berounská

Zpracovává cestovní příkazy.

Hana Kurešová

Pokladní

Hana Kurešová

Pokladní hodiny - pondělí, středa, pátek od 9.00 do 11.00 hodin.

Jana Fraňková

Samostatná účetní ČCE Reality a. s.

Jana Fraňková

ČCE Reality a.s.

Ing. Kateřina Vondrová

Samostatná účetní

Ing. Kateřina Vondrová

Michaela Bartošková Kružíková

Účetní

Michaela Bartošková Kružíková