Ústřední církevní kancelář  »  agenda  »  ekonomická, investice

Ekonomická agenda, investice

Hospodaření církve, příprava rozpočtu a zprávy o hospodaření povšechného sboru.

Vedení evidence repartic, odvodů do personálního fondu i dalších fondů a celocírkevních sbírek.

Vedení evidence dlouhodobého majetku a zpracovávání jeho odpisů. Spolupráce s Jeronýmovou jednotou a ekonomickým poradním odborem synodní rady.

Zhodnocování volných finančních prostředků povšechného sboru.

Poskytování informací církevním subjektům o možnostech investování jejich volných prostředků.

Poskytování poradenství a konzultací farním sborům v oblasti možného čerpání investičních úvěrů v souladu s přijatým usnesením synodu.

Zajišťování styku ÚCK ve vztahu k personálnímu fondu, investičnímu výboru, ČCE reality a investičním fondům ČCE (A) a ČCE (B).

Ing. Věra Štulcová

Vedoucí ekonomického oddělení

Ing. Věra Štulcová

Marta Berounská

Referentka

Marta Berounská

Hotovostní operace - pokladní hodiny: úterý a čtvrtek od 9.00 do 11.00 hod. a středa od 13.00 do 15.00 hod.

Zpracování cestovních příkazů.

Ing. Kateřina Vondrová

Samostatná účetní

Ing. Kateřina Vondrová

Michaela Bartošková Kružíková

Účetní

Michaela Bartošková Kružíková

Hana Kurešová

Referentka Jeronýmovy jednoty

Hana Kurešová