Ústřední církevní kancelář  »  agenda  »  ekonomická, investice

Ekonomická agenda, investice

Hospodaření církve, příprava rozpočtu a zprávy o hospodaření povšechného sboru.

Vedení evidence repartic, odvodů do personálního fondu i dalších fondů a celocírkevních sbírek.

Vedení evidence dlouhodobého majetku a zpracovávání jeho odpisů. Spolupráce s Jeronýmovou jednotou a ekonomickým poradním odborem synodní rady.

Zhodnocování volných finančních prostředků povšechného sboru.

Poskytování informací církevním subjektům o možnostech investování jejich volných prostředků.

Poskytování poradenství a konzultací farním sborům v oblasti možného čerpání investičních úvěrů v souladu s přijatým usnesením synodu.

Zajišťování styku ÚCK ve vztahu k personálnímu fondu, investičnímu výboru, ČCE reality a investičním fondům ČCE (A) a ČCE (B).

Ing. Věra Štulcová

Vedoucí ekonomického oddělení

Ing. Věra Štulcová

Marta Berounská

Referentka

Marta Berounská

Zpracovává cestovní příkazy.

Hana Kurešová

Pokladní

Hana Kurešová

Pokladní hodiny - pondělí, středa, pátek od 9.00 do 11.00 hodin.

V červnu, červenci a srpnu – úterý, středa, čtvrtek od 9.00 do 11.00 hodin.

Ing. Kateřina Vondrová

Samostatná účetní

Ing. Kateřina Vondrová

Michaela Bartošková Kružíková

Účetní

Michaela Bartošková Kružíková