Ústřední církevní kancelář  »  agenda  »  ekonomická

Ekonomická agenda

Do agendy patří hospodaření církve, připrava rozpočtu a zprávy o hospodaření povšechného sboru. Vedení evidence repartic, odvodů do personálního fondu i dalších fondů a celocírkevních sbírek. Vedení evidence dlouhodobého majetku a zpracovávání jeho odpisů. Spolupráce s Jeronýmovou jednotou a ekonomickým poradním odborem synodní rady.

Ing. Věra Štulcová

Vedoucí

Ing. Věra Štulcová

Marta Berounská

Referentka

Marta Berounská

Zpracovává cestovní příkazy.

Hana Kurešová

Pokladní

Hana Kurešová

Pokladní hodiny - pondělí, středa, pátek od 9.00 do 11.00 hodin.

V červnu, červenci a srpnu – úterý, středa, čtvrtek od 9.00 do 11.00 hodin.

Ing. Kateřina Vondrová

Samostatná účetní

Ing. Kateřina Vondrová

Michaela Bartošková Kružíková

Účetní

Michaela Bartošková Kružíková