Ústřední církevní kancelář  »  Oddělení  »  Stavební

Stavební oddělení

Stavební oddělení se zabývá správou objektů v majetku povšechného sboru ČCE. Vede stavební a investiční činnosti, zpracovává podklady pro vypracování projektů, zajišťuje jejich posouzení, schválení a realizaci. Poskytuje poradenství farním sborům a dalším účelovým zařízením ČCE v oblasti hospodaření s nemovitým majetkem. Spolupracuje s Jeronýmovou jednotou a společností ČCE Reality.

Vedoucí oddělení a náměstek pro ekonomiku

Ing. František Straka