Ústřední církevní kancelář  »  agenda  »  stavební a investiční

Investice

Vybrané rozsáhlé investiční stavební akce církve, sledování průběhu akcí farních sborů a jiných právních subjektů církve, využívajících finančních prostředků získaných prostřednictvím povšechného sboru.

Poradenství v oblasti hospodaření s nemovitým majetkem, majetkoprávních vztahů, pojištění budov a financování stavebních akcí. Styky ÚCK s personálním fondem, investičním výborem, ČCE reality a investičními fondy ČCE.

Investice

Ing. František Straka

Stavební agenda

Stavební akce menšího rozsahu v rámci oprav a údržby nemovitého majetku církve (dle možností poskytuje v dané oblasti odborné konzultace i farním sborům).

Renata Roubalová

Referntka pro stavební záležitosti

Renata Roubalová