Ústřední církevní kancelář  »  agenda  »  stavební

Stavební agenda

Stavební akce menšího rozsahu v rámci oprav a údržby nemovitého majetku církve (dle možností poskytuje v dané oblasti odborné konzultace i farním sborům).

Vybrané rozsáhlé stavební akce církve a dohled nad velkými stavebními projekty církevních subjektů, využívajících prostředků získaných prostřednictvím povšechného sboru, jsou zajišťovány zpravidla ve spolupráci s externími odborníky.

Ing. arch. Martin Wedell

Vedoucí stavebního oddělení

Ing. arch. Martin Wedell

Renata Roubalová

Referentka pro stavební záležitosti

Renata Roubalová