Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy
1234567...219 » 
Konference „Martin Luther pro dnešek“

11.10.2017 Konference „Martin Luther pro dnešek“

Kdo byl Martin Luther a jak se jeho odkaz projevuje v současném světě? Tomu se bude věnovat česko-německá konference „Martin Luther pro dnešek“. Uskuteční se v pátek 20. října od 9 hodin v Hlavním sále Valdštejnského paláce v Praze. více

Změna v oprávnění oddávat

2.10.2017 Změna v oprávnění oddávat

Budete se vdávat nebo ženit a chcete svatbu v naší církvi? Od 1. ledna 2018 bude toto oprávnění náležet pouze farářům a jáhnům v činné službě (jsou povoláni ve farním, seniorátním nebo povšechném sboru). více

Estonská církevní hudba s lektorkou Sigrid Põld

26.09.2017 Estonská církevní hudba s lektorkou Sigrid Põld

Srdečně zveme (nejen) evangelické sbormistry, nové zájemce o sbormistrovství, zpěváky, varhaníky, církevní hudebníky a teology na 31. sbormistrovský kurz, který proběhne v termínu 17. - 19. 11. 2017 ve středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem. více

Znásilnění jako válečná zbraň - sbírka na pomoc ženám v Kongu

20.09.2017 Znásilnění jako válečná zbraň - sbírka na pomoc ženám v Kongu

Znásilnění je v Kongu používáno jako válečná zbraň. Cílem není uspokojení sexuální touhy, ale zmrzačení žen a rozklad celých komunit, v nichž jsou ženy často hlavní ekonomickou silou. Synodní rada vyhlásila sbírku pro nemocnici, která obětem pomáhá. více

Sjezd mládeže: Hledání ztraceného Boha

13.09.2017 Sjezd mládeže: Hledání ztraceného Boha

Bůh se ztratil. Má cenu ho hledat? Proč? Na základě jaké zkušenosti se o Bohu dá znovu začít smysluplně mluvit? Nebo On hledá nás a ztrácíme se my? Tématu hledání ztraceného Boha se bude věnovat Sjezd mládeže v Jablonci nad Nisou 6. – 8. října. více

Vycházejí unikátní publikace věnující se Martinu Lutherovi

7.09.2017 Vycházejí unikátní publikace věnující se Martinu Lutherovi

U příležitosti 500. výročí evropské reformace vydává nakladatelství a knihkupectví Kalich čtyři publikace věnující se životu a dílu Martina Luthera. více

Setkání liurgické iniciativy Coena

22.08.2017 Setkání liurgické iniciativy Coena

Ve dnech 15. – 16. září 2017 proběhne v Českém Brodě po delší době setkání evangelické liturgické iniciativy Coena. Na programu bude především reflexe vývoje v oblasti bohoslužebného slavení v prostředí ČCE, případně též církví sesterských – a to jak z hl více

1234567...219 »