Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy

Výběrové řízení na dlouhodobý pronájem – Janské Lázně

Českobratrská církev evangelická vyhlašuje výběrové řízení na dlouhodobý pronájem a provozování rekreačního střediska Sola fide v Janských Lázních, č. p. 14, 542 25 Janské Lázně, okr. Trutnov.

Předmětem nájmu jsou nebytové prostory a byt pro správce, nacházející se v nemovitosti číslo popisné 14, 542 25 Janské Lázně, okr. Trutnov. Celková ubytovací kapacita objektu je 55 lůžek. Převážnou část ubytovací kapacity tvoří dvoulůžkové pokoje s vlastním sanitárním zařízením. Část pokojů je upravena pro pobyty tělesně postižených. K poskytování stravovacích služeb slouží profesionálně vybavená kuchyň a společná jídelna. Hostům je dále k dispozici čajová kuchyňka, společenská místnost, klubovna a herna pro děti.

Vyhlašovatel výběrového řízení požaduje, aby způsob (účel) využití nadále spočíval v provozování ubytovacích a případně též dalších doplňkových služeb. Způsob a charakter provozování střediska nesmí být v rozporu se skutečností, že se jedná o objekt ve vlastnictví církve. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání nejméně dvou let, s možností jejího prodloužení. Počátek nájemního vztahu bude sjednán od 1. 5. 2020, s možností dohody o pozdějším datu v závislosti na ostatních parametrech nabídky.

Zájemce předloží podnikatelský záměr a nabídku výše nájemného v Kč/rok (bez energií a služeb). Lhůta pro podání nabídek končí dne 28.02.2020 včetně. Nabídky budou předány osobně v místě sídla vyhlašovatele nebo zaslány doporučenou poštou na adresu: Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, 111 21 Praha 1Nabídky budou předány či odeslány v zalepené obálce, která bude označena textem: "VŘ pronájem střediska Sola fide Janské Lázně – NEOTEVÍRAT". Rozhodným dnem je den osobního doručení nebo den uvedený na poštovním razítku.

Pro dodatečné informace a případnou prohlídku prostor se lze obracet na Vladimíra Podroužka (e-mail: podrouzek@e-cirkev.cz, tel.: +420 602 622 203).

Oficiální text výběrového řízení je k dispozici níže ve formátu PDF.

Ekumenické setkání v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů

Ekumenické setkání v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů

Zveme na společnou ekumenickou bohoslužbu v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Koná se v pondělí 20. ledna od 18.00 v kostele sv. Vojtěcha v Dejvicích.

16.01.2020
Setkání sborových účetních

Setkání sborových účetních

Srdečně zveme na každoroční setkání sborových účetních. Sejdeme se v sobotu 8. února 2020 v 9.00 hod. v zasedací místnosti v 1.patře přední budovy Husova domu (Jungmannova 9, Praha 1).

16.01.2020
Nabídka bydlení se správcovstvím sborového domu

Nabídka bydlení se správcovstvím sborového domu

Sbor v Hronově hledá správce svého sborového domu v Tisu (Orlické hory).

10.01.2020
Týden modliteb za jednotu křesťanů 2020

Týden modliteb za jednotu křesťanů 2020

Zveme sbory a společenství k účasti na tradičním Týdnu modliteb za jednotu křesťanů, který se koná od 18. do 25. ledna. Letošní téma zní: „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“ (Sk 28,2).

6.01.2020
Ordinace nových kazatelů

Ordinace nových kazatelů

Slavnostní bohoslužby s ordinací nových výpomocných kazatelů Českobratrské církve evangelické se konají v průběhu prosince a ledna ve farních sborech ČCE.

3.12.2019
Výročí 17. listopadu 1989

Výročí 17. listopadu 1989

Přijměte pozvání ke společné připomínce třiceti svobodných let

14.11.2019
1234567...238 »