Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy

Synodního seniora zastupuje Pavel Pokorný

V době plánované dovolené dočasně zastupuje synodního seniora Daniela Ženatého první náměstek Pavel Pokorný.

Synodní rada na svém zasedání pověřila zastupováním P. Pokorného po dobu nepřítomnosti D. Ženatého v úřadě, konkrétně od 19. července do 5. srpna 2018. V případě potřeby se lze obracet na sekretariát.

Světový luterský svaz vypisuje stipendia

Světový luterský svaz vypisuje stipendia

K dispozici je nová možnost stipendií pro kandidáty církevní služby. Doporučujeme vaší pozornosti.

Noví kazatelé Českobratrské církve evangelické

Noví kazatelé Českobratrské církve evangelické

Devět kandidátů obdrželo Osvědčení o způsobilosti k ordinované službě kazatele v Českobratrské církvi evangelické a stanou se faráři nebo jáhny.

18.06.2018
foto není k dispozici

Farní sbor ČCE ve Vrchlabí stále hledá nového faráře či farářku

Farní sbor ČCE ve Vrchlabí stále hledá nového faráře či farářku, ideálně na plný úvazek.

4. zasedání 34. synodu ČCE

4. zasedání 34. synodu ČCE

Zpravodajství ze synodu, fotografie a přenos bohoslužeb na www.synodcce.cz .

Krajanské sbory v Rumunsku a Polsku hledají učitele češtiny

Krajanské sbory v Rumunsku a Polsku hledají učitele češtiny

Na přelomu srpna a září letošního roku lze navštívit české evangelické sbory v Peregu Mare (Rumunsko) a Kleszczově a Lodži (Polsko) a vypomoci zde s výukou češtiny. Není třeba pedagogické vzdělání ani vlastní finanční prostředky.

Zveme dobrovolníky na oslavy stého výročí ČCE

Zveme dobrovolníky na oslavy stého výročí ČCE

Kvůli své velikosti se akce neobejde bez pomoci dobrovolníků. Chcete-li k úspěchu oslav přispět tím, že věnujete svůj čas a nasazení, pak přijměte pozvání do realizačního týmu!

1234567...223 »