Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy
Grant pro Evangelickou církev

Grant pro Evangelickou církev

Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové finančně podpořil tři projekty Českobratrské církve evangelické. Konkrétně se jedná o projekty: Běleč bez bariér, Cesta církve a E-církev. Celková výše grantu poskytnutého fondem je 111.000,- Kč. Nadační fond Věry...

Nové české překlady Bible

Nové české překlady Bible

Seniorátní odbor pro vzdělávání laiků a seniorátní výbor Poděbradského seniorátu pořádal PRESBYTERNÍ SETKÁNÍ (nejen pro presbytery), které se konalo v sobotu 10. dubna 2010 od 9.00 hod v evangelickém kostele v Poděbradech. Na téma NOVÉ ČESKÉ PŘEKLADY BIBLE (jejich...

Evangelizační kurz 2010

Evangelizační kurz 2010

Ve dnech 31.7. - 7.8. 2010 proběhne v táboře J.A Komenského v Belči nad Orlicí evangelizační kurz. Každý, kdo má chuť sdílet víru se svými sestrami a bratry a povzbudit sebe i ostatní v šíření evangelia, je srdečně vítán. Evangelizačního kurz je připraven tak, aby...

Přímý přenos velkopáteční bohoslužby

Přímý přenos velkopáteční bohoslužby

Český rozhlas 2 – Praha vysílal v rámci letošních velikonočních svátků v přímém přenosu bohoslužby konané na Velký pátek 2. 4. 2010 ve sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 8 – Kobylisích. Bohoslužby vedl farář kobyliského sboru M. Erdinger.

Programové prohlášení Synodní rady Českobratrské církve evangelické

Programové prohlášení Synodní rady Českobratrské církve evangelické

Synodní rada Českobratrské církve evangelické zveřejnila programové prohlášení, v němž ve dvanáctí tezích představuje to, co považuje za důležité a podstatné pro své šestileté funkční období. Celé prohlášení je k dispozici ZDE .

Seminář církevní hudby

Seminář církevní hudby

Tento tříletý seminář Evangelické akademie je určený především hudebním amatérům (sbormistrům, varhaníkům, klavíristům), kteří by se soustavně vzdělávali v oblasti, která přímo souvisí s jejich službou v církvi. Výuka bude obsahovat tři obory: varhany,...

Technické problémy vyřešeny

Technické problémy vyřešeny

Ve spolupráci s dodavateli telekomunikačních služeb se povedlo obnovit telefonní i e-mailové spojení do Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické. Všem, jimž se během výpadku nepovedlo ÚCK kontaktovat, se omlouváme. V případě, že jste posílali do...

« 1... »