Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy
Setkání s vojenskými kaplany

Setkání s vojenskými kaplany

14. - 15. 4. 2010 se uskutečnilo výjezdní zasedání řídícího výboru Ekumenické rady církví (ERC) v pastoračním středisku Armády ČR v Lulči u Vyškova. V rámci tohoto zasedání (13. studijního dne ERC) proběhl i program a diskuse s vojenskými kaplany. Zástupci Ekumenické...

Holanďané v Sázavě

Holanďané v Sázavě

Ve dnech 29 4. - 3. 5. přijeli na návštěvu do Sázavy zástupci partnerského sboru z nizozemského Harenu v čele se svým farářem Gerco Veeningem. Toto česko-nizozemské partnerství trvá již téměř 20 let, setkání probíhá každý rok, střídavě jednou v Sázavě, jednou...

Seminář církevní hudby

Seminář církevní hudby

V letošním roce otevírá Českobratrská církev evangelická seminář církevní hudby. Tento tříletý seminář Evangelické akademie je určený především hudebním amatérům sbormistrům, varhaníkům, klavíristům), kteří by se soustavně vzdělávali v oblasti, která přímo...

Zateplování far a církevních budov

Zateplování far a církevních budov

Ústřední církevní kancelář nabízí prostřednictvím své fundraiserky a stavebního a investičního technika pomoc se zpracováním projektové dokumentace a žádosti v programu Zelená úsporám a operačního programu Životní prostředí. Dosud je možné z dotace Zelená...

3.05.2010
Polévkový den na Střední zdravotnické škole Evangelické akademie v Brně – Líšni

Polévkový den na Střední zdravotnické škole Evangelické akademie v Brně – Líšni

Na slavnostních bohoslužbách, při kterých se sešli žáci, pedagogové a mnoho hostů, zaznělo kromě kázání a společného zpěvu několik pozdravů k desátému výročí líšeňské školy. Potomek majitelů, kteří v polovině 19. století věnovali budovu Kongregaci sester sv....

Příprava na valná shromáždění světových církevních organizací

Příprava na valná shromáždění světových církevních organizací

Delegáti Českobratrské církve evangelické (ČCE) se ve středu 29. dubna 2010 společně připravovali na valná shromáždění (VS) světových církevních organizací, která se budou konat v příštích měsících. Pavlína Buzková a Pavel Ruml budou zastupovat ČCE na valném...

Zachování památek reformace a jejich zpřístupnění široké veřejnosti

Zachování památek reformace a jejich zpřístupnění široké veřejnosti

Synodní rada Českobratrské církve evangelické schválila na svém zasedání dne 20. 4. 2010 přijetí dotace a postup realizace k projektu Českobratrské církve evangelické: „Zachování památek reformace a jejich zpřístupnění široké veřejnosti“. Projekt byl předložen na...

« 1... »