Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy
Léto s Českobratrskou církví evangelickou – poslední místa

Léto s Českobratrskou církví evangelickou – poslední místa

Zájemci o letní pobyty v církevních rekreačních objektech by si měli pospíšit s přihlášením! K dispozici je už jen několik volných pokojů a chatek: Běleč nad Orlicí

- pobyt pro seniory 21. - 28. srpna: 4 pokoje - evangelizační kurz 31. 7. - 7. 8. 2010: 20 volných...

7.05.2010
foto není k dispozici

Jak je ČCE zajištěna ekonomicky?

Stát zatím přispívá na platy duchovních. Veškerý život sborů zajišťuje církev výhradně z dobrovolných darů většinou svých členů. Připravuje se však odluka církve od státu, církev pak bude financovat svůj život z vlastních zdrojů. Kromě církevních budov (kostely,...

foto není k dispozici

Jak se ČCE staví k předmanželskému sexu

Českobratrská církev evangelická (ČCE) nedává jednoznačný návod či odpověď. Nenechává však své členy bez návodu či orientace. Řády církve, vzešlé z poslušnosti Božího Slova a následování Krista, očekávají, že člen církve projevuje věrnost a úctu...

foto není k dispozici

Jak vidí Vaše církev otázku homosexuality?

Homosexualita je v naší církvi předmětem rozhovorů. Chceme být otevřeni novému zkoumání širokého kruhu odborníků včetně teologů při hledání původu a souvislostí homosexuality. Za podstatné považujeme vyznání, že lidé s homosexuální orientací jsou stejně jako...

« 1...